← bývalý kostel Nejsvětější Trojice (Nejsvětější Trojice) kostel Nanebevzetí Panny Marie (Nová Ves) →
13857 kostel Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 34
Kód katastrálního území:
649546
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1823 - 30.5.1825
Zbořeno:
asi 1976
Poloha:
ve vsi

s věží

Pozdně barokní filiální kostel stál na kopci nad údolím mezi dvěma velkými lípami. Vedlo k němu schodiště vroubené lipami (zachováno). Z kostela zůstala jen část základové zdi a dosti rozhozených opracovaných kamenů. - Nyní je na jeho místě postavena chata, z opracovaných kamenů má nadělány různé zídky. - Jednolodní, obdélný, s polokruhově zakončeným presbytářem. K západnímu průčelí byla připojena dvoupatrová hranolová věž zastřešená nízkou cibulovou bání. Obdélný portál v západní stěně věže byl chráněn otevřenou pseudoantickou předsíňkou nesenou dvěma sloupy. Nad hlavním vchodem byl zavěšen reliéf Korunování Panny Marie. Východní část lodi byla rozšířena mělkými rizality s trojúhelníkovými štíty. Loď i presbytář byly osvětleny obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny, fasády byly členěny lizénovými pásy. V ose chóru byl pravoúhlý vstup a nad ním drobné oválné okénko; podobné osvětlovalo i prostor na dřevěné kruchtě v západní části lodi. Nad východní část střechy byla vztyčena drobná sanktusová věžička. Interiér kostela byl plochostropý, pouze apsida byla sklenuta konchou. Mobiliář klasicistní z 2. poloviny 19. století. - Na místě kostela stával v roce 1733 kříž, později nahrazený zvoničkou. Stavbu kaple na místě zvoničky v letech 1823 - 1825 iniciovali F.Ahne a B.Baudler (oběma zakladatelům bylo povoleno zřídit si v kapli rodinné hrobky). V letech 1843 - 1844 byla kaple zvětšena a změněna ve filiální kostel. Dne 14.9.1866 kostel vyhořel, obnoven byl roku 1867. Roku 1966 již byl kostel v havarijním stavu; měl děravou střechu a rozkradené (příp. zničené) vnitřní zařízení; zůstaly jen částečně poničené kostelní lavice. Rada Okresního národního výboru Děčín rozhodla dne 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. Roku 1974 už měl značně poškozenou střechu, pravděpodobně v roce 1976 byl kostel zbořen pomocí pásového traktoru z místního statku. Na části jeho půdorysu byla později postavena chata. - Kostel stál na čtyřech pozemcích; dva z nich (stavební parcela č. 34 a pozemková parcela č. 40/2) jsou v soukromém vlastnictví (Ing. Zdeňka Štrudlová z Děčína), třetí (pozemková parcela č. 77/11) je také v soukromém vlastnictví (Zdeňka a František Štrudlovi z Děčína) a čtvrtý (pozemková parcela č. 77/8) patří obci Huntířov.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.808783°N, 14.318184°E

Komentáře

Žádné komentáře