← kostel sv. Martina (Kerhartice) kostel sv. Jana Křtitele (Knížecí Pláně) →
13811 kostel sv. Antonína Paduánského

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 43
Kód katastrálního území:
666351, 666360
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původní před 1355, nový 1866 - 1870
Zbořeno:
koncem roku 1985
Poloha:
na dolním konci obce, při silnici poblíž školy

novobarokní

Zůstaly jen dvě řady vysokých stromů, mezi nimiž kostel stál. - Kostel byl jednolodní, obdélný, s polokruhovým presbytářem obestavěným zvnějšku obytnými místnostmi pro faráře. Na západní straně nad obdélným portálem byla vystavěna mohutná hranolová věž ukončená jehlanem s makovicí. Střecha byla valbová, původně krytá šindelem, který byl nedlouho po stavbě nahrazen břidlicí. Při opravách kostela v roce 1937 byly na místo břidlice položeny eternitové šablony. Loď kostela byla plochostropá, pod věží byla vystavěna zděná kruchta na dvou pilířích, s dřevěnou poprsnicí. Historizující zařízení pocházelo převážně ze 2. poloviny 19. století; ze starší doby pocházela jen křtitelnice ze 16. století. Obraz sv. Antonína Paduánského na hlavním oltáři a obrazy sv. Josefa a sv. Václava na bočních oltářích pocházely od Viléma Kandlera z Prahy (rok vzniku obrazů 1870). - Původní středověký kostel byl zasvěcen sv. Václavu. Doba zániku není známa. Následná stavba z 19. století byla postavena na jiném místě. Základní kámen k novému kostelu byl položen v roce 1866, o čtyři roky později byla stavba dokončena. - Po poškození kostela větrnými bouřemi na podzim roku 1947 začalo chátrání stavby (ve zdivu zely trhliny, vichřicí byla poškozena statika věže) a postupně přestal být používán pro bohoslužebné účely. Následné snahy o jeho kompletnější opravu a další využití nebyly realizovány. V polovině 70. let 20. století kostel vyhořel a v roce 1985 byl zbořen. - Hřbitov u kostela byl zničen již v letech 1960 - 1962. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Klíny.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.630805°N, 13.558761°E

Komentáře

Žádné komentáře