← husitský kostel (Doly) kostel Nanebevzetí Panny Marie (Doupov) →
13765 klášterní kostel sv. Alžběty

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3
Kód katastrálního území:
990833, ...
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1769
Zbořeno:
asi počátkem 70. let 20. století
Poloha:
jihovýchodně od náměstí

velký, s nízkou věží

Velký klášterní rokokový kostel (stavitel Johann Christoph Kosch z Kadaně) schopný pojmout až 3000 lidí. Zakladatel Antonín Josef Clement. - Kostel byl kvalitní barokní stavbou, s obdélnou lodí a odsazeným polygonálním presbytářem. Obdélná loď byla uprostřed opticky rozšířena dvěma rizality do křížového tvaru. Západní průčelí bylo rozčleněno do tří os. Střednímu, konkávně projmutému poli, dominoval velký, pravoúhlý portál s profilovaným nadpražím a velké, půlkruhově zaklenuté okno. Zakončeno bylo trojúhelníkovým štítem a nad ním vystupující nízkou hranolovou věží. Boční pole byla členěna třemi patry menších oken. Interiér byl vyzdoben kvalitními nástropními freskami a iluzivním oltářem od Josefa Kramolína ze 70. - 80. let 18. století. - Po zrušení kláštera roku 1950 patřil kostel městu Doupov, po vytvoření vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 jej zabavila armáda. - Kostel byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou; památková ochrana byla Ministerstvem školství a kultury ČSSR zrušena dne 8.10.1965. - V létě 1966 byla skupina restaurátorů (manželé Alena a Vlastimil Bergerovi, Alois Martan a Karel Benedík) vyzvána k záchraně „několika malovaných hlaviček“ z kostela sv. Alžběty v Doupově. Po vyřízení formalit (od roku 1953 leželo město Doupov ve vojenském prostoru) a po příjezdu na místo začala horečnatá a heroická práce, protože kostel byl vybaven doslova od podlahy až do kupole - včetně 15 m vysokého iluzivního hlavního oltáře - velmi kvalitní freskovou výzdobou od Josefa Kramolína. Restaurátoři se pustili do záchrany maximální plochy maleb. Nakonec se jim v nelehkých podmínkách (s nedostatečným lešením, bez přívodu vody i elektřiny a bez možnosti ubytování, takže při příznivém počasí přespávali v autech) podařilo sejmout 195 m2 nejdůležitějších částí kompozice, jednotlivé transfery zajistit z obou stran, zdokumentovat a uložit do speciálních beden mimo Doupov (dnes jsou transfery malby deponovány v klášteře v Plasích). Záchranné restaurátorské práce byly ukončeny srpnem 1968 - restaurátoři si balili nářadí již doslova pod hlavněmi tanků okupačních armád… Nejpozději na počátku 70. let 20. století byl celý areál kláštera s kostelem zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál (pozemková parcela č. 3 v k.ú. Radošov u Hradiště), patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech; facebook.com/berger.restaurovani

WGS84 souřadnice objektu: 50.25619°N, 13.146566°E

Komentáře

Žádné komentáře