← evangelický kostel (Dolní Holčovice) kostel Narození sv. Jana Křtitele (Dolní Kralovice) →
13757 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 238/1
Kód katastrálního území:
629260
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
prvně zmíněn 1352, nový 1718 - 1720, upraven 1897
Zbořeno:
1983
Poloha:
uprostřed návsi

barokní

Jednolodní, s obdélnou lodí a obdélným, pětiboce uzavřeným presbytářem. Po obou stranách presbytáře byly připojeny sakristie na čtvercovém půdorysu. Vnější fasády byly členěny pilastry s jónskými hlavicemi, které nesly profilovanou římsu. Stěny byly prolomeny obdélnými, segmentově zaklenutými okny se segmentovými frontony. V jižní stěně se nacházel obdélný portál. Bohatě zdobené západní průčelí bylo rozčleněno do tří os. V prostřední byl obdélný portál se segmentovou supraportou nesenou konzolami a nad ním obdélné, segmentově zaklenuté okno. Završeno bylo profilovanou, segmentově projmutou římsou. V obou bočních konkávně prohnutých polích byly vysoké vpadlé niky. Nad průčelím vystupovala mohutná věž zastřešená vysokou cibulovou střechou a na západní straně zdobená širokým volutovým štítem s jehlancovými kuželkami na okrajích. Interiér byl sklenut valenou klenbou s výsečemi. V západní části byla zděná kruchta. Vybavení kostela pocházelo převážně z konce 19. století. Bylo doplněno bíle štafírovanými sochami sv. Mikuláše s anděly, sv. Vavřince, sv. Floriána, sv. Antonína, sv. Anny a dvěma kandelábrovými svícny z 80. let 18. století. - V roce 1621 vyhořel původní kostel. Nevelká stavba přestala brzy dostačovat rostoucímu městečku a dne 6.6.1718 byl položen základní kámen k nové svatyni. Až o rok později byl starý kostel stržen. Plány ke stavbě zhotovil významný barokní architekt Octavio Broggio. V roce 1720 byl dokončen krov a střecha byla pokryta dřevěným šindelem. V roce 1888 se ve zdivu objevily trhliny, kostel musel být uzavřen. V roce 1897 byl zrekonstruován a zásadně přestavěn. - V roce 1974 bylo rozhodnuto o likvidaci vsi z důvodu stanovení pásem hygienické ochrany (Chemické závody Záluží) a postupu těžby dolu Obránců míru. V červnu 1983 byla vyhotovena kupní smlouva o prodeji kostela a fary mezi Biskupskou konzistoří v Litoměřicích a Severočeskými hnědouhelnými doly Most. Na základě odborného posudku byla kupní cena stanovena na 292.153,- Kčs, dalších 43.530,-Kčs bylo vyplaceno za budovu fary. - Koncem roku 1983 byl kostel spolu s celou vsí zbořen; na místě kostela je dnes zatopená plocha. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Severní energetická, a.s. z Mostu.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.560798°N, 13.576559°E

Komentáře

Žádné komentáře