Zničené kostely severních Čech 1945–1989

15. 2. – 14. 4. 2012

Úterý–pátek 10:00–17:00, sobota 9:00–14:00

Oblastní muzeum v Chomutově, Radnice, Náměstí 1. máje, Chomutov

Zobrazit předchozí termíny

9. 12. 2011 – 5. 2. 2012

Úterý–neděle 10:30–18:00 24.–26. 12. 2011 a 1. 1. 2012 je zavřeno.

Galerie Klementinum, Výstavní sál Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1

Zavřít náhled

Tisková zpráva Ministerstva kultury České republiky z 10. 12. 2011:
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vystava-87-znicenych-kostelu-severnich-cech-v-klementinu--114989/tmplid-228

Výstava 87 zničených kostelů severních Čech v Klementinu

Návštěvníci vernisáže výstavy s patřičným názvem „Zničené kostely severních Čech 1945-1989“ si se smutkem v srdci prohlíželi černobílé fotografie, archivní dokumenty i makety zničených 87 kostelů. Sestřih dobových dokumentárních filmů ještě umocnil nevratilené ztráty kulturního dědictví v době komunistické. Pozvání přijala také náměstkyně ministra kultury pro kulturní dědictví PhDr. Anna Matoušková.

Generální ředitel Národní knihovny ing. Tomáš Böhm po svém úvodním vystoupení předal slovo náměstkyni ministra kultury pro kulturní dědictví PhDr. Anně Matouškové, která ocenila spolupráci sedmnácti institucí při přípravě výstavy a dále uvedla: „Jsem přesvědčena, že výstava, která bude v příštím roce putovat po vybraných objektech Národního památkového ústavu a bude prezentována také v Německu, osloví svým poselstvím návštěvníky na obou stranách hranice. Bude moc dobře, když bude inspirovat k hlubšímu zájmu o dějinné období po roce 1948, když pomůže zachránit další zajímavé, zejména obrazové prameny k tematice vztahu komunistického režimu k sakrálním památkám a konečně když podnítí ochotu občanů i neziskových organizací podílet se aktivně na záchraně a obnově ohrožených sakrálních památek. Věřím, že příklad občanského sdružení Společnost pro obnovu Úštěcka bude tím, k němuž bytostně patří charakteristika příkladu, který táhne“.

Mons. Jan Baxant, biskup Litoměřické diecéze pak přirovnal zničené kostely ke zničenému člověku a nabádal přítomné k lásce, porozumění a vzájemné pomoci. Svým slovem pohladil přítomné po duši.

Výstava je jen částí celého projektu mapování a prezentace procesu chátrání a likvidace sakrálních památek severních Čech, a to kostelů, kaplí a synagog. S tímto nápadem přišel asi před rokem její organizátor, předseda občanského sdružení Společnosti pro obnovu Úštěcka Tomáš Hlaváček. K výstavě uvedl: „Chtěli jsme sobě, ostatním i našim dětem připomenout ničivé ztráty z komunistické minulosti, na které bychom neměli nikdy zapomenout.“

Jak dále řekl ve svém závěrečném projevu doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., kurátor výstavy: „Severní Čechy jsou zcela výjimečným územím, jelikož zahrnují zhruba polovinu zničených památek z celkového republikového počtu. Hovoříme přitom o více než pěti stech zmizelých památkách“.

Odborníci, profesoři, věřící i nevěřící si přišli prohlédnout osudy několika desítek vybraných kostelů ztvárněné na třiceti panelech, zastupujících více než pět stovek zničených staveb. Fotografie dokumentující destruktivní činy minulosti nenechávaly návštěvníky chladnými. Často je vyzývaly k bezprostředním reakcím, komentářům a vášnivým diskuzím ve výstavním sále a přilehlých chodbách Klementina.

Výstava „Zničené kostely severních Čech 1945–1989 zahrnuje několik tématických celků, v rámci kterých jsou ukázány konkrétní osudy zničených kostelů. Témata jsou: 1) otázka hraničního pásma, 2) vojenský prostor Ralsko, 3) údolní nádrže Nechranice a Přísečnice, 4) Severočeská hnědouhelná pánev, 5) likvidace kostelů tzv. verneřické plošiny, 6) institucionální ničení před rokem 1989 a role církevních tajemníků.

Výstavu připravilo Sdružení pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou České republiky, Biskupstvím litoměřickým, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A také s partnery Freudeskreis Fulda-Leitmeritz/ Litoměřice E.V., Spolek Fulda - Litoměřice, Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic, Oblastní muzeum v Chomutově, Regionální muzeum v Teplicích, Oblastní muzeum v Mostě, Oblastní muzeum v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Děčíně, Státní oblastní archiv Litoměřice a Krátký film Praha, a.s..

Partnery výstavy jsou: Ministerstvo kultury, Česko-německý fond budoucnosti, Národní knihovna ČR, Ústecký kraj, Město Úštěk, MAS České středohoří, Tondach Česká republika, s.r.o. a Stavební firma Hlaváček Litoměřice.