9468 kaple Panny Marie Bolestné

Torzální (známka 500) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1666
Kód katastrálního území:
793141, 658928
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
90. léta 19. století
Poloha:
vlevo od kostelíka sv. Anny, V od vsi

Téměř zbořena; zůstalo pouze obvodové zdivo s trojbokým presbytářem (cca 5,5 x 8 m) do výšky: vzadu cca 0,5 m, vlevo, vpravo a vpředu cca 0,3 m. Nově jsou z trosek kaple odstraněny stromky. - Kaple Bolestné Panny Marie vznikla v návaznosti na smutnou událost, kdy dne 12.11.1888 do základů vyhořela kaple sv. Anny nad Horním Údolím, o kterou pečovali její majitelé, dvojice poustevníků Ferdinand a Franz. Do roku 1900 oba poustevníci postavili na místě vyhořelé kaple sv. Anny novou zděnou kapli zasvěcenou téže světici a areál doplnili v 90. letech 19. století i o kapli Panny Marie Bolestné a v roce 1899 o Dušičkovou kapli. Interiéry kaplí zdobily dřevořezby z místní dílny rodiny Kutzerů. O pohodlí poutníků se staral hostinec provozovaný poustevníky v domku vedle kaplí. Největší ranou pro oba poustevníky ale bylo, že duchovní správa nové kapli sv. Anny neschválila mešní licenci, takže kaple byla pouze soukromou, bez možnosti konat veřejné církevní obřady. Poustevník Ferdinand zemřel v květnu 1898, poustevníkovi Franzovi poté pomáhal místní rodák, kostelník Ferdinand Zahn, který kdysi oba poustevníky na sv. Annu přivedl. Všechny kaple byly následně převedeny na farnost a teprve dne 29.10.1902 posvěceny zlatohorským děkanem Gregorem Kunzem. Poustevník Franz se stal hlídačem areálu a bydlel ve svém domku vedle kaplí. Poutní místo bylo hojně vyhledáváno turisty a stalo se zastávkou poutníků z blízkého Mariahilf. Po vyhnání původních obyvatel v roce 1946 neměli noví osídlenci k prostředí vztah, takže následovala postupná devastace neudržovaných objektů. Poutní místo sloužilo ještě několik let svému účelu. Na kapli sv. Anny byla ještě v 50. letech 20. století iniciativou místních farníků opravena střecha, ale místo postupně podléhalo devastaci. Inventář nehlídaných kaplí se postupně ztrácel, cenné věci byly ukradeny, ostatní zničeny nebo spáleny. Nakonec Vlastivědný ústav v Olomouci rozhodl dne 11.8.1960 o upuštění od památkové ochrany kaplí, které byly následně československými vojáky s výjimkou kaple sv. Anny zbořeny. - Pozemek s kaplí patří spolku "Horní a Dolní Údolí".

Zdroj: Bc. Boleslav Doboš: Historie poutního místa sv. Anny a Marty

WGS84 souřadnice objektu: 50.218131°N, 17.363794°E

Komentáře

Žádné komentáře