8657 kostel sv. Václava a sv. Mikuláše

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 48
Kód katastrálního území:
605891
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původní 2. polovina 13. století, přestavován 1691 a 1789, nový 1874 - 1875
Poloha:
na návrší v obci

Střecha lodi i věže je pokryta rezavým plechem. Omítka je silně poškozena. S výjimkou průčelí je kostel zarostlý v křoví, kolem pravé strany lodi jsou křoviny nově odstraněny. - Původní kostel z 2. poloviny 13. století byl v letech 1691 a 1789 přestavován, nakonec však byl nadobro zbourán a v letech 1874 - 1875 nahrazen novostavbou v pseudorománském slohu. - Jednolodní, obdélná stavba krytá sedlovou střechou, zakončená čtverhranným presbytářem krytým valbovou střechou. Nad vstupním průčelím se tyčí čtvercová věž s vysokou věžicí. Vstup do kostela je veden půlkruhově zakončeným pseudorománským ústupkovým portálem. Nad portálem je velké kruhové okno a dva erby. V ose kostela je k severní straně presbytáře přistavěna nižší sakristie. Vnitřní prostor kostela je zaklenut valeně. Zařízení kostela je současné s výstavbou, pseudoslohové. Na jižní straně lodi je umístěna gotická socha Madony z poloviny 15. století. Zděná kruchta nese varhany z roku 1820 od Jana Ferdinanda Gutha, rozšířené v roce 1874 Bartolomějem Haberzettelem. - Pozemek s kostelem patří církvi.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.363049°N, 13.082639°E

Komentáře

Žádné komentáře