8331 kaple sv. Jana a Pavla

Opravené (známka 223) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 570
Kód katastrálního území:
666947
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi 1731
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník šindelovou. Omítka je mírně poškozená. - Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byla i kaple v Oplotech, jejíž stav je v dopise popsán následovně: "Zdi na několika místech roztržené, propadlá střecha a strop, shnilé trámoví věžičky, prakticky bez krytiny celá stavba, nevyužitá, neopravitelná." Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989 a demoliční snahy byly na čas zastaveny. Nicméně již v roce 1993 město Podbořany znovu požádalo Ministerstvo kultury ČR o zrušení památkové ochrany kaple, aby ji mohlo nechat zbořit. Žádost byla zamítnuta a v roce 1994 proběhla celková oprava kaple financovaná lounským okresním úřadem. - Pozemek s kaplí patří městu Podbořany.

WGS84 souřadnice objektu: 50.281044°N, 13.440083°E

Komentáře

Žádné komentáře