8018 kaple Nejsvětější Trojice

Polozřícené (známka 445) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 785
Kód katastrálního území:
718033
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1797), 1860
Poloha:
za domy v ulici U Trojice

středně velká

Střecha, krov a strop zříceny. Obvodové zdivo sahá do původní výše, je poškozené kolem oken a dveří (dva ze tří okenních otvorů jsou rozšířeny až téměř k zemi). Omítka silně poškozena. Bez oken a dveří. Chybí podlaha. Zarostlá v křoví. - Původně v okolí kaple stávala osada zvaná Přerovsko, jež vznikla v 18. století na místě zaniklé vsi Přerov. Obnova osady patrně přispěla roku 1797 k postavení dřevěné kaple Nejsvětější Trojice s obrazem Nejsv. Trojice u léčivého pramene při cestě do Svítkova; posvěcena byla dne 6.10.1797. Následně František Mašek u pramene „zdravé vody“ postavil dřevěné zdravotní lázně. Lázně se těšily oblibě, která vzrostla, když pardubický magistrát udělil dne 1.2.1797 Maškovu zeti a nástupci Janu Kindlovi právo šenku. Ode dne 19.11.1820 zde hospodařil Jiří Mrňávek, který si koupil domek u studánky a při něm lázně. Roku 1824 bylo vysázeno topolové stromořadí od Zelené brány okolo kaple sv. Marka až ke kapli Největější Trojice. Lázně ale obtížně odolávaly konkurenci dalších lázní u sv. Marka a Pratru (na břehu Chrudimky v místě, kde jsou dnes Automatické mlýny). Stavení zchátralo, až je dal okresní úřad dne 4.5.1859 zapečetit. V roce 1860 kaplička i s lázněmi vyhořela. Novou zděnou kapli v pseudogotickém slohu postavil na původním místě se souhlasem města Antonín Mrňávek. Roku 1890 byly jižně od železniční trati na Prahu postaveny Fantovy závody, dnes PARAMO, po roce 1920 byly poblíž kaple postaveny 4 činžovní domy pro jejich zaměstnance. Po výstavbě Fantových závodů kaple pomalu chátrala. V roce 1979 pozemek pod kaplí odkoupilo město Pardubice kvůli stavbě silnice; samotná budova kaple zůstala původním majitelům a bez údržby chátrala. V roce 1990 nechalo město zhotovit kapli novou střechu, ale i ta se postupně rozpadla. - Původní dřevěná kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek pod kaplí patří městu Pardubice; zastupitelstvo města na svém posledním zasedání před komunálními volbami dne 20.9.2018 odsouhlasilo vyčlenění 300.000,- Kč na demolici kaple. Proti tomuto rozhodnutí protestoval spolek "Klub přátel Pardubicka" peticí, kterou podepsalo přes 600 obyvatel Pardubic. Navíc spolek "Omnium", který se zabývá záchranou poničených památek, nabídl městu Pardubice, že od něj kapli převezme a zorganizuje její opravu. Na základě těchto reakcí nechalo město prozkoumat, zda mu kaple vůbec patří; bylo zjištěno, že kaple stojí na městském pozemku, ale má soukromé vlastníky, kteří v mezidobí zemřeli. Jejich dědici nabídli městu odkup kaple za 60.000,- Kč. Dne 20.6.2019 schválilo zastupitelstvo města Pardubice, že od dědiců (po vyřízení dědického řízení) objekt kaple za navrženou cenu odkoupí. V květnu 2020 byl po proběhlém dědickém řízení zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník kaple Vladimír Arnican z Pardubic. Město hodlá po odkoupení kaple věnovat pozemek s kaplí spolku "Omnium", aby spolek mohl kapli opravit. Oprava kaple by měla stát mezi 500.000 - 1.000.000,- Kč.

Zdroj: www.kraj.kppardubicka.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.03314°N, 15.746589°E

Komentáře

Žádné komentáře