6689 kostel sv. Václava

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3764
Kód katastrálního území:
625141
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1732 - 1783
Poloha:
ve vsi

velký, se dvěma věžemi

V rekonstrukci; obě věže mají novou měděnou střechu, loď má střechu s malými dírami. Levá věž májí v horní části ze dvou stran novou fasádu a ciferník hodin, pravá věž má v horní části opravenou fasádu ze všech stan, chybějí jí ale ciferníky hodin. Opravena je i fasáda atiky nad průčelím. Zbytek fasád je mírně poškozen. Kostel má nová okna, věže nové okenice. Zavřený. Uvnitř je prázdný a zpustlý; je zde pouze složen stavební materiál. Větší část falešné klenby je propadlá. - Barokní kostel sv. Václava se dvěma věžemi a s osmibokou lodí byl postaven na místě v renesanci přestavěného původního kostela. Stavba nového chrámu byla slavnostně zahájena roku 1732, kvůli nedostatku peněz trvala s několika dlouhými přestávkami až do roku 1783. Původní projekt, který zřejmě pocházel od Kiliána Ignáce Dientzenhofera, byl vzhledem k pomalému postupu stavby, chybějícím financím i změně dobového vkusu zásadně přepracován děčínským thunovským stavitelem Janem Václavem Koschem. Poslední velká oprava proběhla roku 1931. Církevnímu životu sloužil kostel do roku 1951, kdy byl uzavřen. Roku 1964 byl kostel spolu s okolními pozemky církvi zabaven, vystěhován (zařízení bylo zčásti zničeno a zčásti uloženo v kostele v Bělé a na faře v Podmoklech) a změněn na sklad firmy Kovohutě. Dne 31.5.1977 požádal tehdejší Okresní národní výbor v Děčíně Ministerstvo kultury ČSR o zrušení památkové ochrany kostela, aby mohl být zbořen; zamítnuto. Poté se v 70. a 80. letech 20. století uvažovalo o zboření věží kostela; nerealizováno. V 90. letech 20. století provedl podnik Alcan, nástupce Kovohutí, základní zajištění předtím volně přístupného a zcela zdevastovaného objektu (nová střecha lodi, zasklení oken, uzavření dveří). Řada prací však nebyla provedena kvalitně, prázdný objekt proto nadále chátrá. - Pozemek s kostelem patří církvi; v roce 2023 půjde na opravu říms, fasády a osazení ciferníků hodin kostela 750.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 50.76327°N, 14.202238°E

Komentáře

Žádné komentáře