6655 kostel sv. Martina

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 2
Kód katastrálního území:
691780
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
na SV konci vsi

V rekonstrukci; má novou střechu, věž, sanktusník a přístavek měděnou (původní střecha a krov lodi se propadly v roce 1984). Přístavek před vchodem po levé straně lodi má novou, ještě nenatřenou omítku (kolem je lešení), je bez oken a dveří. Kostel má nová okna a dveře, věž má nové okenice. Interiér je opraven. Kolem kostela je nově uděláno odvodnění. - Okolní hřbitov je vyčištěn od náletových dřevin, je opravena celá ohradní zeď, obnovují se i kapličky křížové cesty na zdi. Opraveno je přístupové schodiště k areálu kostela a vstupní brána do areálu kostela. – Po roce 1948 nebyl kostel úmyslně udržován. V polovině 60. let 20. století začalo poškozenou střechou zatékat do krovů. V roce 1965 se odtrhly první části barokních stropních štuků. Následovalo zřícení celého stropu lodi. V roce 1974 se prolomila část střechy. V roce 1984 se celá konstrukce střechy provalila do lodi kostela. Propadlé trámy si obyvatelé odvezli na palivo a do trosek byl zakázán vstup. Nakonec se zřítila i klenba nad presbytářem a s ní i vítězný oblouk s erbovním znakem Thunů. Ještě předtím byl na příkaz komunistických orgánů odstraněn cenný mobiliář kostela. Veškeré zařízení bylo během několika dnů naloženo na nákladní vozy a pod plachtami odvezeno někam na Slovensko. Zmizel tak velký oltářní obraz s vyobrazením svatého Martina a medailonový obraz Panny Marie – Madony nad ním. Také byly odvezeny dva postranní barokní oltáře včetně sochy svatého Jana Nepomuckého, evangelijní obraz příbuzenstva Kristova nebo 24 obrazů světců a výjevů z jejich životů, které byly umístěny na poprsnících dvoupatrové kruchty. Čtyři sochy evangelistů se zachovaly a jsou dnes umístěny v kostele v Růžové. Varhany byly odvezeny také na Slovensko a jejich vzácná vyřezávaná barokní skříň prý skončila na pile. Zmizel i gotický dřevěný kříž s korpusem, který byl umístěn na kůru a závěsná socha Panny Marie Růžencové, vytvořená jako plastika bez zad, tedy spojení dvou těl s dvěma tvářemi. Zničeny, ale to již vandalskou činností, byly i sochy andělů – strážců, které byly umístěny v nikách na západním průčelí kostela. Ze sochy jednoho z andělů zůstalo jen miniaturní torzo. Na začátku sedmdesátých let vytáhla parta místních mladých lidí ze záhozu bývalého hrobu umístěného vpravo před kněžištěm renesanční kamennou křtitelnici, nesoucí letopočet 1579, citát z Janova evangelia a znak luteránského rodu Luticů, kteří ves vlastnili na konci 16. století. Křtitelnice je dnes deponována v kostele Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí. - Dne 10.4.1973 a znovu 31.5.1977 žádal tehdejší Okresní národní výbor v Děčíně o zrušení památkové ochrany kostela, aby mohl být zbořen; v obou případech zamítnuto Ministerstvem kultury ČSR. - Pozemek s kostelem patří církvi a je ve správě farnosti v Srbské Kamenici. O jeho současnou opravu se velkou měrou zasloužil správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý. - V roce 2017 půjde na opravu areálu kostela 700.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. - Kostel bude po opravě znovu slavnostně vysvěcen dne 23.9.2017.

WGS84 souřadnice objektu: 50.783188841558°N, 14.368698027578°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 13.09.2017 20:30

    Slavnostní znovupožehnání kostela po opravě a jeho navrácení liturgickým účelům se bude konat 23. září 2017.

  • Michal Valenčík napsal 16.09.2017 15:25

    Informace doplněna, děkuji.