6257 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Opravené (známka 223) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 24
Kód katastrálního území:
764914
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
mezi Krvavou a Kostelní ulicí

velký

V rekonstrukci; mimo věž a sanktusník má novou střechu. Věž a průčelí mají novou fasádu, zbytek lodi má omítku mírně poškozenou. Věž má nové okenice. - Založení Tachova Přemyslem Otakarem I. bylo součástí královských kolonizačních záměrů v západočeském pomezí. Město zde bylo vybudováno jako obranný bod. V rodícím se městě musela být ustavena nová farnost, jejimž prvním svatostánkem se stal kostel sv.Václava. Ovšem již v době Přemysla II., kdy se město začalo rychle rozrůstat, přestal malý kostelík postačovat. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového farního kostela zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii. Založení kostela bylo datováno rokem 1265, ale výstavba zjevně nepokračovala zcela plynule. Stavebně odlišné fáze jsou dodnes na kostele patrné. K dokončení stavební podsady kostela došlo až v roce 1329. V tomto roce předal Jan Lucemburský celou stavbu do správy řádů Křížovníků s červenou hvězdou. O necelé století později se ale již o kostele hovoří jako o zpustlém, a že i vnitřní zařízení je v poničeném stavu. To je pravděpodobně důsledek husitských válek. V roce 1492 postihl město Tachov rozsáhlý požár, který zachvátil hrad i kostel. Následky se odstraňovaly velmi pomalu, ale po dokončení oprav v roce 1558 vyhořel kostel znovu. V roce 1618 byl kostel vypleněn luterány: 7 oltářů bylo rozbito, posvátné relikvie byly rozšlapány, kostelní majetek vyrabován. Kostel poté postupně dostal nové vybavení, většinou z darů měšťanů. Obnova postupovala poměrně rychle. Při opravě kostela byly změněny střechy věže i chrámu a do věže byly osazeny nové zvony. Do 17.století byla vybudována trojice barokních oltářů, kazatelna a vzniklo devět soch světců na pilířích lodi. Na konci 19.století byl kostel opět v havarijním stavu. Plány na opravu vypracoval Josef Mocker a k přestavbě došlo v letech 1904 - 1908. Kostel dostal novou střechu s gotizujícími vikýři. Zdaleka viditelnou změnou byla úprava kostelní věže. Sem byla vyzdvižena vysoká špičatá střecha, která překryla i dosud volné vnější strážní ochozy. V rozích paty věže byly vystavěny čtyři věžice. Interiérové vybavení kostela bylo zachováno. Do dějin města zasáhla druhá světová válka. Dne 14.2.1945 byla při náletu poškozena severní loď kostela. K posledním stavebním úpravám došlo v šedesátých letech 20.století po požáru věže.Tento požár, který vypukl v noci z 20. na 21.11.1963, zničil krov a střechu věže i kostela. Nové zastřešení, které je věrnou kopií původního, bylo dokončeno postupně až v letech 1967 - 1968. V roce 1975 památkáři navrhovali barevnost interiéru podle drobných nálezů, které přečkaly puristickou regotizaci. Červené vybarvení kamenných klenebních žeber se však neuskutečnilo. V roce 1995 byly do oken jižní části presbyteria vsazeny rekonstrukce kamenných kružeb a okna presbyteria osazena novými vitrážemi. - Pozemek s kostelem patří církvi (Rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou); v roce 2019 půjde na opravu kostela 250.000,- Kč z dotačních programů Plzeňského kraje.

WGS84 souřadnice objektu: 49.796518°N, 12.633444°E

Komentáře

Žádné komentáře