6183 kaple sv. Apolónie

Polozřícené (známka 445) zděné velké kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 36
Kód katastrálního území:
736091, 736104
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
asi ve 13. století, nově vystavěna po 1670
Poloha:
u silnice mezi Novou Vsí a Přimdou

s věží

V rekonstrukci; štítová zeď je ocelovými táhly propojena se zbytkem kostela, dozděny prakticky všechny chybějící části obvodového zdiva lodi. Obvodové zdivo věže je dozděno částečně, věž je po obvodu stažena ocelovým lanem. Dozděny jsou i části chybějících vnitřních konstrukcí. Přezděn je i oblouk zdiva kolem velkého okna v zadní stěně lodi. Kaple je bez střechy a krovů, kupolovitá klenba je zřícená. Odstraněna většina náletových dřevin z koruny zdiva. Fasáda zničena. Bez oken a dveří. Odstraněny náletové dřeviny z interiéru kaple, vyklizeny trosky z interiéru. – Kaple sv. Apoleny byla vystavěna jako poutní vedle zázračné studánky (nad ní je postavena kaple Panny Marie Pomocné), léčící zejména nemoci očí. Poutní kaple je kvalitní stavbou, vystavěnou na obdélném půdorysu s vnitřní křížovou dispozicí. V koutech na západní straně byly vestavěny patrové kaple se šnekovými schodišti, ve východní části dvě patrové sakristie. Střední část lodi byla zaklenuta kopulí, krátká ramena a kaple valenou klenbou. V západním průčelí se nachází úzká předsíň a nad její jižní částí vystupuje subtilní věž. Exteriér je členěn výraznými lizénovými rámci. Rozšířená část lodi je osvětlena velkými, půlkruhově zaklenutými okny, po stranách jsou pásy se třemi patry drobných kruhových okének. V kaplích a sakristiích jsou obdélná okna. V ose západního průčelí je pravoúhlý portál s trojúhelným frontonem. - Podle německé krajanské literatury sahá historie tohoto místa až do 13. století, kdy zde měla stát větší kaple, která byla zničena za husitských válek. První písemná zmínka však pochází až z roku 1580. Stavba současného kostela a celého areálu, který měl podle původního záměru obsahovat dvůr uzavřený ambity, jež měly spojovat kostel společně s kaplí, byla započata na popud majitele přimdského panství Georga Maximiliana Lindelo asi v roce 1670. Ještě před tím nechal vyčistit, vyzdít a zastřešit studánku s údajně léčivým pramenem. Hrabě Lindelo však již v roce 1675 prodává panství Janu Václavu Novohradskému z Kolowrat, který zřejmě tak velkolepý areál nechtěl dostavět v celém zamýšleném rozsahu, kostel s kaplí nechal dokončit jen provizorně a celý koncept zjednodušil na dva samostatné uzavřené objekty tak, jak se zachovaly do dnešních dnů. V následujícím období neproběhly žádné výrazné stavební úpravy a význam poutního místa postupně upadal. Dne 18.4.1898 vypukl v kapli požár, počínající od věže. Ještě v témže roce dostala kaple nový krov a krytinu, v roce 1899 byly z kovu roztavených zvonů pořízeny nové zvony a v roce 1900 osazeny do věže. V roce 1901 byl instalován hromosvod. V roce 1927 byl podán návrh na opravu celé kaple; nakonec došlo jen k přeložení střechy kaple eternitem a stavba chátrala dál. Do havarijního stavu se kaple dostala již před druhou světovou válkou, od roku 1938 se bohoslužby konaly před kaplí kvůli nebezpečí zřícení klenby. Zkázu pak dokonalo vyhnání německého obyvatelstva v letech 1945 - 1946 a zřízení hraničního pásma v okolí kaple počátkem 50. let 20. století. Podle ústního svědectví pátera Baštáře, autora farní kroniky, byla kaple v pořádku ještě v roce 1959, kdy páter Baštář z farnosti odcházel. K podstatnému narušení stavby pak muselo dojít v 60. letech 20. století, kdy se propadly střechy a klenba, později došlo i ke zřícení částí obvodového zdiva kaple. - V roce 2008 převzalo dvojici kaplí od svého vlastnictví "Občanské sdružení Zvon" a zahájilo postupnou rekonstrukci a dostavbu obvodového zdiva. V roce 2015 byl zpracován projekt, který předpokládá obnovu kaplí sv. Apolonie a Panny Marie Pomocné a také dostavbu domu pro poutníky a domu pro správce na základech původních domů ve vsi. Exteriér kaplí by měl být navrácen do původního stavu (zastřešení, omítky, okna, dveře). Interiér by měl být ponechán převážně v torzálním stavu; rohové prostory by měly být znovu zaklenuty, hlavní loď zůstane nezaklenuta a otevřena do krovu, který bude vazníkový a bude interpretovat podobu starých krovů. Cihelná dlažba bude zakonzervována, případně doplněna. - Pozemek s kaplí patří spolku "Občanské sdružení Zvon" z Bělé nad Radbuzou, které organizuje opravu kaple. - Víska Svatá Apolena byla zcela zbořena v 50. letech 20. století.

Zdroj: Martin Kolovský, Vratislav Ryšavý

WGS84 souřadnice objektu: 49.639215°N, 12.662592°E

Komentáře

Žádné komentáře