5944 kaple sv. Floriána a Šebestiána

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3702
Kód katastrálního území:
617270, 785172
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
1703
Poloha:
na kopci S od města

s věží

Má novou střechu, věž měděnou. Má nová okna a dveře. Zavřená, opraven je i interiér. Nově je upraveno okolí kaple. - Kapli nechal na kopci nad městem postavit v roce 1703 Erdman Pruskovský z Pruskova. Za dob josefínských reforem ji nechal Josef II. v roce 1783 uzavřít. Bohoslužby se tam mohly konat až po zrušení tohoto příkazu v roce 1793. Roku 1852 nechalo město na své náklady kapli opravit. V 60. letech 19. století byla změněna venkovní podoba kaple; okna byla ze dvou třetin zazděna a opatřena železnými okenicemi, aby se omezilo jejich poničení při vichřicích. Dne 15.9.1915 zapálil blesk střechu a následný požár kapli silně poškodil. K obnově střechy došlo až z popudu J. Hanáka v roce 1924. Plány k její rekonstrukci přichystal brněnský architekt Vlad. Fišer a hrabě Antonín Mágnis pak věnoval na obnovu střechy dřevo ze svých lesů. Pan Hanák poskytl část kapitálu výtěžkem ze svých Pamětí města Bzence a dalších regionálních publikací. Státní památkový úřad v Brně se postaral o subvenci této akce, ministerstvo školství a národní osvěty přispělo částkou 25.000,- Kč a 10.000,- Kč poskytlo i město Bzenec. Vlastní rekonstrukci provedla firma bratří Hromadů ze Bzence, práce probíhaly od května až do září roku 1924. Místo šindele však již byla střecha opatřena taškami a na vrchol stavby byl umístěn hromosvod, aby se předešlo dalším poškozením způsobeným blesky. Do věžní báně byly umístěny pamětní listiny obce a farního úřadu a také soudobé pečetě a mince. Znovuvysvěcení kaple proběhlo při okázalé slavnosti dne 5.10.1924 za účasti biskupa Wisnara z Olomouce. Kaple byla silně poškozena na sklonku 2. světové války; dne 18.4.1945 v 11,30 hodin ji vyhodili do vzduchu němečtí vojáci, kteří chtěli zabránit využití kaple jako pozorovacího stanoviště a zároveň význačného orientačního bodu postupujícími rumunskými vojáky. - Ve městě byla po roce 1945 dvakrát uspořádána sbírka na obnovu kaple, k níž ale nedošlo; peníze ze sbírky byly údajně jednou použity na výstavbu vodovodu a podruhé na vydláždění náměstí. - Pozemek s kaplí patří městu Bzenec; město se v roce 2015 rozhodlo kapli obnovit a zadalo zpracování projektu, podle něhož byla kaple obnovena v původní podobě s tím, že věž byla o 1 m zvýšena, aby mohla být využita jako rozhledna. Vlastní oprava kaple proběhla v roce 2017. - Kaple byla po obnově slavnostně znovu posvěcena dne 5.5.2018.

WGS84 souřadnice objektu: 48.97653°N, 17.2696°E

Komentáře

Žádné komentáře