50 kostel sv. Michala

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
642908
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1252
Poloha:
na JV konci náměstí, na bývalém hřbitově

V rekonstrukci; mimo věž a přední stranu lodi má novou střechu, sanktusník měděnou. Věž a přední strana lodi mají šindelovou střechu s malými dírami. Zdivo místy potřebuje opravit nátěr. - Kostel je poprvé připomínán již v roce 1252. Byl založen Vokem z Rožmberka a jako farní se uvádí od roku 1384. Nynější stavba byla dokončena v roce 1511, v roce 1738 kostel vyhořel a poté byla loď zaklenuta. - Ke kněžišti o třech polích a třech stranách osmistěnu přiléhá na severu sakristie o dvou polích a na západě loď kostela o třech polích, k níž jsou přistavěny na jih a na západ malé předsíňky. V severozápadním rohu lodi je vestavěna věž ukončená osmibokou bání a malou baňkou nad věžní lucernou. Kněžiště a sakristie jsou gotické, zbytek barokní. Zdi kněžiště jsou zesíleny šesti opěráky, z nichž dva jsou kolmo na hlavní jižní zeď a čtyři paprskovitě rozloženy kolem závěru. Na sakristii opírají severní zeď tři nízké opěráky bez trnože. Věž je hranolová, jednopatrová. Krytina šindelová, vchodů je pět. Pět oken v kněžišti v kamenných, na obě strany se rozvírajících hrotitých ostěních o jednom prutu s pozdně gotickými kružbami. Každé okno je jiný typ. Tři okna v lodi jsou shora půlkruhová. Kněžiště má rozměry 6,8 x 10,2 m. Je zaklenuto klenbou do hranolových žeber o protáhle zkosených hranách ve třech hvězdách. Žebra se rozbíhají v patkách kleneb z válcových krakorců. Nad krakorci se žebra ozdobně proplétají a protínají se ve výšce 9,6 m nad dlažbou ve třech hladkých svornících. Vítězný oblouk je vysoký 4,4 m, má ostění na obě strany okosené a sbíhá se v hrotitém oblouku. Kostelní loď má rozměry 10,7 x 14,7 m. Je rozdělena párem sdružených pilastrů ve dvě stejná pole. Třetí pole s kruchtou má toskánské klenutí. Loď je sklenuta českými klenbami. Kruchta zaujímá západní pole lodi a stojí na dvou pilířích. Je podklenuta valenou klenbou a v severozápadním rohu je prostor pro schodiště na kruchtu a věž. Zařízení kostela je gotické, dřevěné s hojným zlacením. Hlavní oltář je ve sloupkové architektuře se středním obrazem sv. Michaela archanděla, po stranách stojí polychromované sochy v životní velikosti sv. Josefa a sv. Antonína, na římsách po každé straně sedí anděl. Mezi nástavky štítu je umístěn oválný obraz sv. Floriána. Dva boční oltáře mají stejnou sloupkovou architekturu. Na jižním je umístěn obraz Pozdravení Panny Marie a sochy sv. Šebestiána a sv. Linharta. Na severním oltáři je obraz sv. Anny s Pannou Marií a sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše. Kazatelna je hnědá, dřevěná s hojnými zlacenými ornamenty. Na poprsníku ve čtyřech výklencích stojí polychromované sošky čtyř evangelistů, na stříšce korunka z pěti volutových konzol podporujících malý křížek. Křtitelnice je barokní, stojí na kuželce. Na dřevěném víku křtitelnice jsou zlacené krakorce, nahoře sousoší, které představuje křest Ježíše Krista. Varhany mají barokní korpus z 18. století. Sochy sv. Barbory a Panny Marie na zeměkouli s hadem v životní velikosti jsou polychromované. Před 1. světovou válkou měl kostel pět zvonů, nejstarší byl sanktusník, který má na plášti vylito „A. M. Linz 1772“. Tento sanktusník jako jediný přečkal obě světové války, ostatní čtyři zvony byly přetaveny na děla. - Po roce 1990 němečtí rodáci zakoupili pro kostel dva nové zvony a dřevěné obrazy křížové cesty uvnitř kostela. - Pozemek s kostelem patří církvi (Cisterciáckému opatství Vyšší Brod).

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.603471°N, 14.40606°E

Komentáře

Žádné komentáře