4479 kaple Panny Marie

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 510
Kód katastrálního území:
762849
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1796
Poloha:
v polích JZ od vsi, u bývalé křižovatky polních cest

Má novou střechu. Místo dveří má ozdobnou kovanou mříž. Zařízená. Kolem je nově uděláno odvodnění. Odstraněny jsou okolní křoviny, kolem kaple je nově vysazena pětice lip a kaple je chráněna ohradou před dobytkem z okolní pastviny. - Kaple stojí na pěkném vyhlídkovém místě. - Kaple je nazývána též "Botzen Kapelle" (Počínská kaple). - Kaple stojí u bývalé polní cesty "Botzensteig", vedoucí z Císařského po úpatí vrchu Počín do Velkého Šenova. - Kapli nechal roku 1796 vystavět sedlák Josef Mautsch z domu č.p. 164 v Císařském. - Ke kapli se váže pověst o zázračném uzdravení dítěte z oční nemoci. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí patří od roku 2017 městu Šluknov. Původní soukromý vlastník připravoval před rokem 2014 demolici kaple, protože se nikdo neměl k její opravě. Když ale o kapli projevil zájem spolek "Dobné památky severních Čech", souhlasil vlastník s její opravou. Spolek pak v roce 2014 kapli opravil s využitím dotací od města Šluknov, Nadace Via a z vlastních prostředků. Kaple byla po obnově slavnostně posvěcena dne 23.5.2015. - Město Šluknov pak vlastníkovi nabídlo odkup pozemku s kaplí, k němuž došlo v roce 2017.

Zdroj: www.pamatky.ceskalipa.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.997474°N, 14.413048°E

Komentáře

Žádné komentáře