3485 kaple sv. Antonína Paduánského

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 66/3
Kód katastrálního území:
667960, 744344
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
15.7.1862 (základní kámen) - 13.6.1863 (vysvěcení)
Poloha:
v ulici Tyršova stezka

s malou věží

Loď mimo přístavek vpředu a apsidu má novou střechu. Věž, přístavek vpředu a apsida vzadu mají střechu z rezavého plechu. Věži chybí zakončení. Omítka je mírně poškozená. Ve stropě jsou díry. Kaple je uvnitř vlhká, místy jsou vlhkostí opadané omítky; v interiéru se pracuje na odvlhčení. Kolem je nově uděláno odvodnění. Nově jsou odstraněny okolní křoviny, je upraveno okolí. - Již v počátku 18. století tu byla dřevěná kaple s věžičkou, ve které byl zavěšen tzv. „AVE“ zvon. Přesné datum jejího vzniku je neznámé. V roce 1792 byla kvůli zchátralému stavu zbourána. Stávala přibližně v místě, kde byla postavena a v roce 1798 vysvěcena „stará škola“(dnes již neexistující - zbourána v roce 2010) čp. 145 (148) která byla v roce 1870 zrušena. Stála tedy něco jižněji než dnes. Připomíná se v dekretu ze dne 5. 2. 1733, jímž propůjčil pražský arcibiskup Daniel Josef 40 dní odpustků těm, kteří při zvonění v kapli zavěšeným zvonem se ve prospěch církve pomodlí. Po stržení kaple byl její zvon pověšen na sousedící, naproti stojící, prastarou lípu. Zbytky vnitřního zařízení byly uschovány na půdě staré školy. Když strom - nouzová zvonice - ztrouchnivěl, byl roku 1842 pro zvon postaven dřevěný stojan (trámová zvonice) na protilehlé straně cesty, podle všeho severně od Langestrasse (Dlouhá ulice) dnes Tyršova stezka. Také toto provizorium nemělo dlouhého trvání a tak se kokonínské obecní zastupitelstvo pod vedením svého starosty Franze Ulbricha (z čp. 50) po 20 letech konečně rozhodlo ke stavbě kaple. V zimních a jarních měsících let 1861 - 1862 byl svezen potřebný materiál na stavbu. Zvon, ne nedůležitý pro obecní život mohl být konečně důstojně umístěn. Měl kromě jiného za úkol shromažďovat obyvatele při požáru či jiných nouzových situacích. Novostavba vznikla na pozemcích bývalých statků č. 53 a 141. Základní kámen byl položen dne 15.7.1862, koncem října byla stavba dokončena. V zimně pak byl dokončen a upraven vnitřek a vnitřní zařízení. Dne 13.6.1863 byla kaple vysvěcena ke cti sv. Antonína Paduánského. Další zvon zakoupil obchodník se sklem Franz Josef Kittel (čp. 184). Autorem plánů byl jablonecký zednický mistr Anton Womatschka, který v Kokoníně též postavil budovu dolní školy 1870 a márnici na místním hřbitově 1881. Na stavbě kaple se podílet také mistr tesařský Jakob Miksch (z Jablonce). Velmi „neakademicky“ působící vnitřní zařízení navrhl akademický malíř August Ulbrich z Kokonína, ovšem za použití starších dílů, které mohly pocházet ze sekularizovaných kostelů nebo také z původní stavby. Zařízení je převážně vyvedeno v bílé a zlaté, tedy v barvách upřednostňovaných klasicizmem. Stylisticky nejednotnou stavbu lze jen těžko zařadit. Tabernákl včetně podstavce oltáře je nejspíše barokní, ovšem gotizující kružba výplně ukazuje na, pro Čechy typickou, barokní novogotiku. Korunované vázy jsou ve stylu Lois-Seize. Hladké trojúhelníkové štíty nad průchody do sakristie jsou klasicistní. Podstavec oltáře byl s jistotou zamýšlen pro větší oltář. K obrazu sv. Antonína drženého anděly není správná vazba. Také kříž byl v kokonínské kapli postaven až dodatečně. Jedná se o velmi kvalitní barokní plastiku. Barokní kazatelna by mohla pocházet z předešlé stavby, spíše selsko-lidové práce. Provedení resp. znovupostavení obstaral truhlář Appelt ze Mšena, který spolupracoval se sochařem Kopetzkym a pozlacovačem Danielem Wernerem (oba pravděpodobně z Liberce). Oltářní obraz, pseudoreliéfní malbu svatého Antonína Paduánského, namaloval kokonínský malíř August Ulbrich a věnoval jej obci - kapli. Stěny jsou zdobeny šablonovou technikou okrově zbarveným vinoucím se listovím na tmavomodrém pozadí. V kartušových polích jsou střídavě namalovány kříže a iniciály IHS. Části těchto šablonových maleb byly pravděpodobně při rekonstrukci v roce 1927 překryty jednobarevně na tmavomodro. Velký pamětní obraz v secco technice je datován 1863. Signatura je už čitelná jen částečně, mohlo by se jednat o umělce z Liberce (Reichenberg) nebo Rychnova (Reichenau). Lépe čitelná je signatura firmy Günther, která obraz roku 1927 restaurovala. Obraz představuje zbožňování Jezulátka sv. Antonínem a je inspirován podobným obrazem z kostela sv. Antonína v Partenkirchenu v Bavorsku, namalovaným Johannem Evangelistou Holzerem okolo roku 1736. Od malíře Františka Simma pocházely (ukradené) obrazy z kazatelny. Byl příbuzný malíře Ulbricha, nebo s ním blízce spřátelen, každopádně bydleli oba v domě č. 50 v Kokoníně. Varhany dodal i za hranicemi regionu známí albrechtický varhanář Josef Prediger v červenci 1864. V roce 1891 kaple vyhořela, v roce 1892 byla renovována. Poslední bohoslužba v kapli se uskutečnila dne 16.6.1968. - Pozemek s kaplí patří církvi. - Na celkovou opravu kaple je třeba cca 2,5 mil. Kč; o opravu kaple usiluje spolek "Kokonín".

Zdroj: spolekkokonin.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.698994°N, 15.175606°E

Komentáře

Žádné komentáře