3025 kaple Panny Marie

Poškozené (známka 340) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 510
Kód katastrálního území:
614688
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1879), 1923
Poloha:
nad studánkou, u velké kaple Z od vsi

původně s malým sanktusníkem

Sanktusník odstraněn. Bez dveří. Okna jsou beze skel. Obraz v interiéru je položen na zemi. - Již od 17. století je toto místo označováno jako Mariánská studánka, byl zde zavěšen obraz Panny Marie a stalo se častým cílem poutníků. V roce 1878 pánové Joachim Sagner, Leopold Schramm a Augustin Streubel upravili okolí studánky, svedli výtok vody do železné trubky a zřídili vedle ní lavičky. V roce 1879 byla nad pramenem postavena dřevěná kaple, do níž broumovský malíř Adolf Tinzmann nakreslil v roce 1879 nový obraz Madony (kopie obrazu Panny Marie Pomocné z kapucínského kláštera v Pasově). Kaple byla uzavřena kovanou mříží, skrz kterou vytékala dole trubkou voda. V této době začalo zdejší malebné místo navštěvovat stále více poutníků, zejména poté, co se rozšířila zpráva o léčivém účinku zdejší vody pro oči. Okolo kaple byly zavěšovány ve velkém množství svaté obrázky a různé symboly. Zájem o mariánské poutě k Vernéřovické studánce stále narůstal a tak v roce 1891 postavili Vernéřovičtí na hřbítku nad dřevěnou kaplí další sakrální objekty. Přibyla kaple Božího hrobu (Jeruzalémská), Kaple bolestného Krista v žaláři a Kaple Panny Marie Sedmibolestné. K celému komplexu vedla nová křížová cesta. Dále byly vybudovány důkladné chodníky, schody, dřevěné ohrazení cest a potřebné terénní úpravy, aby nedocházelo k poškozování okolních lesních porostů. Slavnostní vysvěcení tohoto vylepšeného poutního celku provedli dne 18.5.1891 odpoledne guardian P. Ludwig Böhm z Hostinného s vernéřovickým farářem P. Bernhardem Eduardem Kleemannem s kaplanem Meinrathem, kteří přivedli z obce velké procesí s účastí veteránů, hasičů, obecní kapely, představených obce, školní mládeže a mnoha dalších věřících z blízka i z daleka. Poutníci se po vysvěcení vrátili zpět do farního kostela sv. Archanděla Michaela. Správu poutního místa řídil takzvaný Studánčí výbor „Brünnlausschuss“ v němž pracovali: vernéřovický farář, jako představený kostelního výboru, jeden obecní radní, obecní písař a opatrovatel takzvaný otec Studánky „Bernlavoto“. V roce 1923 byla stará dřevěná kaple nahrazena novou zděnou stavbou v novogotickém stylu s ozdobnou střechou s maličkým sanktusníkem. Obraz Panny Marie byl zavěšen do ozdobného tympanonu. Stavbu provedl Stefan Siegel z Jetřichova. Části původní dřevěné kapličky byly zakomponovány do tří horních kaplí. - Pozemek s kaplí patří Lesům ČR, s.p.

Zdroj: Michal Streubel

WGS84 souřadnice objektu: 50.61814°N, 16.190519°E

Komentáře

Žádné komentáře