2900 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poškozené (známka 300) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 2
Kód katastrálního území:
600997
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
14.8.1723 (základní kámen) - 24.8.1733 (vysvěcení)
Poloha:
na návrší ve vsi

velký, se dvěma věžemi

V rekonstrukci; má novou střechu, věže měděnou (repliky původních bání věže znovu získaly dne 22.11.2018), loď a presbytář v horní části prosklenou. Uvnitř věží jsou nově zbudována schodiště. Věže a průčelí mají opravenou fasádu, zbytek lodi má zvenčí vyspraveno spárování zdiva, zatím je bez omítek. Kostel má nová okna a dveře. Před průčelím kostela je postaveno nové betonové schodiště. Klenba v lodi je zřícená. Zdivo uvnitř je vyspárováno, opraveny jsou patky pilířů. Obnovena je kruchta a některé dřevěné prvky v interiéru. Kostel má novou podlahu. Zařízený. - Původní kostel je připomínán v 16. století. Stával uprostřed hřbitova pod dnešním kostelem. V letech 1667-1668 byl přestavěn (z této přestavby zůstal na hřbitově presbytář, užívaný později jako márnice a nyní jako kaple). Nynější kostel dal vystavět hrabě Jan Karel Nostic-Rhieneck v letech 1723-1733 (základní kámen položen 14.8.1723) podle plánů neznámého architekta (snad G.B.Alliprandiho). Stavbu vedl v letech 1723-1728 stavitel K.Rhein z Rokytnice v Orlických horách a v letech 1728-1733 J.O.Carowe z Kladska. Kostel vyhořel dne 11.5.1945 odpoledne po zásahu pancéřovou pěstí opilého vojáka ruské armády; ten kolem projížděl na kole a z nějakého důvodu se zastavil a na budovu kostela vypálil. Po požáru byly postaveny nové krovy, ale protože nebyly prostředky na novou krytinu, byla střecha pokryta lepenkou. Po vyhnání původních obyvatel v roce 1946 začal kostel chátrat. Po roce 1948 se pokusil o dokončení opravy střechy kaple farář z Rokytnice v Orlických horách, ten byl ale brzy uvězněn a další opravy kostela byly zastaveny. Začátkem 50. let 20. století vnikli do kostela brigádníci z Československého svazu mládeže, kteří ve vsi pomáhali se sklizní sena, a rozmlátili oltář. Dne 20.4.1957 uhnilý trám z krovu prorazil kamennou klenbu, která se celá zřítila do interiéru kostela. V roce 1960 byl na kostel vydán demoliční výměr, na samotnou demolici se ale nenašly peníze. V roce 1973 byl na kostel vydán nový demoliční výměr, v němž se uvádělo, že kostel hyzdí krajinu a že kameny z něj se mají použít na opravu lesních cest v okolí. Památkáři ale trvali na zachování rokokového schodiště před průčelím kostela; schodiště bylo v 80. letech 20. století přemístěno do parku zámku Skalka u Dobrušky. Tím se ale vyčerpaly peníze určené na demolici a kostel zůstal stát. V roce 1990 byl kostel zásluhou faráře Josefa Suchára vyklizen od sutin a byly zahájeny jeho opravy; do roku 2008 už stály 35 mil. Kč. V dalších letech se má opravit fasáda lodi a střecha lodi, do níž zatéká, ale uvnitř asi kostel zůstane bez omítek a bude moderně zařízen. Před kostel by se mělo vrátit i původní balustrádové schodiště se sochami a vázami ze zámku Skalka; momentálně se památkáři soudí s majitelkou zámečku Skalka u Dobrušky, která nechce schodiště deponované v zámeckém parku vrátit. - Pozemek s kostelem patří církvi; zdejší farář Josef Suchár organizuje od roku 1990 postupnou opravu kostela.

WGS84 souřadnice objektu: 50.214951°N, 16.550435°E

Komentáře

Žádné komentáře