2657 kaple Panny Marie Zellské

Opravené (známka 95) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 523
Kód katastrálního území:
651877
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
konec 18. nebo začátek 19. století, obnovena 2013
Zbořeno:
60. - 70. léta 20. století
Poloha:
JZ od vsi, asi 200 m V od kaple sv. Anny v osadě Vysoký Les

Má novou šindelovou střechu. Zavřená, zařízená. - Kapli postavil sedlák Killer, s přezdívkou Krenes, ze Chmelíka č.p. 27 na svém pozemku (proto nazývána Killerova či Krenesova kaple). Není známo, jak se zřizovatel jmenoval křestním jménem, ve Chmelíku žilo několik rodin se jménem Killer, ale pouze rodina z domu č.p. 27 byla přezdívána Krenesova. - Kaple byla postavena jako poděkování za zázračné zachránění života Killerovy manželky. Když Killer s čeledí kácel ve svém lese stromy, donesla jim hospodyně Killerová oběd. Avšak v momentě, kdy přicházela, skácela se na ni zrovna poražená borovice. Když byla hospodyně vyproštěna zpod větví, všichni s překvapením zjistili, že žije a dokonce nemá nejmenší zranění. Při pádu stromu prý selka vzývala Matku Boží, proto byla kaple zasvěcena Panně Marii Zellské, jejíž obraz si manželé Killerovi přinesli z Mariazell v rakouském Štýrsku. - Kaple byla postavena z kamene a byla omítnuta bílou nebo světle modrou omítkou. Uvnitř měla kaple cihlovou podlahu a niky pro umístění obrazů, oltáře a sošky; střecha byla pokryta lepenkou. - Kvůli nekvalitní střešní krytině, ale také vlivem nezájmu ze strany místních obyvatel začala kaple po 2. světové válce chátrat. V 60. nebo 70. letech 20. století byla pobořena. - Její obnovu v původní podobě zorganizovalo občanské sdružení "Spolek archaických nadšenců"; v roce 2012 jeho členové vykopali z trosek zbývající zdivo kaple sahající do výšky 0,4 - 0,6 m po celém obvodu a odstranili okolní křoviny. Na jaře 2013 bylo zbývající zdivo kaple rozebráno a zahájena stavba nové kaple, jež byla ukončena v říjnu 2013. Obnovená kaple byla slavnostně vysvěcena dne 27.10.2013. - Kaple není zapsána v katastru nemovitostí; pozemek pod ní patří Lesům ČR, s.p.; spolek ještě plánuje vybudovat u kaple zvonici.

Zdroj: http://kaplicky.sebranice.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.76371°N, 16.296439°E

Komentáře

Žádné komentáře