20474 kaplička sv. Tekly

Polozřícené (známka 450) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 770/16
Kód katastrálního území:
627968
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
někdy mezi 1720 a 1723
Zbořeno:
někdy mezi 1952 a 1955
Poloha:
na rohu ulic V Lipkách a Bedřicha Smetany

V rekonstrukci; v prosinci 2021 byly vybetonovány základy pro novou kapličku, v březnu - květnu 2022 bylo obnoveno její zdivo do výše cca 1,7 m. - Čtyřhranná zděná kaplička s křížem na stříšce byla vybudována v barokním slohu na místě bývalého morového hřbitova, který byl založen během poslední velké morové epidemie kolem roku 1713. V Dobříši v té době onemocnělo morem 180 obyvatel města a 150 z nich následně zemřelo. Hřbitov byl určen pouze zámožným občanům města a sloužícím ze zámku. Obyčejný lid byl pochováván na hřbitově u sv. Rocha směrem na Svaté Pole. - Přesné datum výstavby kapličky se bohužel nedochovalo, ale z historických pramenů lze usuzovat, že ji majitelka panství Marie Eleonora z Mansfeldu nechala postavit někdy mezi roky 1720 a 1723. - Kaplička měla čtvercovou základnu cca 1,5 x 1,5 m a její výška i s železným křížem mohla dosahovat výšky 4,5 m. Stabilitu kapličky zajišťovaly čtyři tesané žulové kameny, které ji obepínaly. Kaplička měla okrasnou barokní omítku a shora byla chráněna masivní stříškou. Těsně pod vrcholem visel obraz, na kterém byla zpodobněná sv. Tekla. Tento obraz se zhruba jednou za 20 let měnil a byl nahrazen jiným, který byl darován novým dárcem. Oprava fasády se dělala zhruba jednou za padesát let a byla financována z darů a nebo ji na své náklady nechal udělat některý místní mecenáš. Kaplička byla naposledy opravena v dubnu 1922 nákladem 80 Kč a 66 haléřů. Opravu provedl stavitel Josef Klinot a financována byla z peněz, které zbyly z rekonstrukce kaple na Svaté Anně. Někdy mezi roky 1952 a 1955 se barokní kaplička stala obětí komunistického ničení křesťanských staveb. Přestože není konkrétní datum zničení známo, podle svědka do kapličky úmyslně nacouvalo nákladní auto, rozbilo ji a její trosky pak odvezlo na skládku, jež se nacházela v místech kaple sv. Jáchyma. - Kaplička stála na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 770/16) patří městu Dobříš, druhý (pozemková parcela č. 2511/1) patří Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. - O obnovu kapličky v původní podobě na městském pozemku o několik metrů dál od křižovatky usiluje "Okrašlovací spolek města Dobříše". V květnu 2021 se spolku podařilo vybrat ve sbírce 51.000,- Kč na obnovu kapličky. Dne 18.5.2021 souhlasila rada města Dobříš se stavbou kapličky na pozemkové parcele č. 348/4, jež je ve vlastnictví města Dobříš, nicméně obnovu kapličky na vybraném místě u křižovatky zakázala Policie ČR s tím, že by byl omezen rozhled řidičů na křižovatce. Nakonec bylo dohodnuto postavení kapličky na náhradním místě asi o 18 m dál od křižovatky.

Zdroj: Okrašlovací spolek města Dobříše, Petr Kadlec

WGS84 souřadnice objektu: 49.775849°N, 14.169552°E

Komentáře

Žádné komentáře