20443 benediktinský klášter (proboštství)

Torzální (známka 500) zděné kláštery

Druh stavby:
klášter
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 330
Kód katastrálního území:
676861
Období devastace:
do roku 1436
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
polovina 13. století
Zbořeno:
1421 nebo 1425
Poloha:
V od vsi Kublov, na vrchu Velíz

fragment kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele

V letech 1958 - 1967 probíhal na Velízi archeologický průzkum prováděný Archeologickým ústavem ČSAV, při němž byly objeveny základy kláštera. Jižně od kostela byla odkryta zeď s patrným vchodem a okenními otvory. Zdivo se zachovalo do výše 1 m a jeho síla byla 140 cm. Po celkovém odkrytí byly nalezeny dvě místnosti rozdělené příčkou. Větší měla rozměry 16 x 7 m a byla přístupná dvoumetrovým portálem ze strany od kostela. Na podlaze byla 5 cm silná požárová vrstva popela s úlomky středověké keramiky a pod ní se nacházely dva kostrové hroby. Druhá místnost byla čtvercová o straně 7 m. I v ní se zachovalo ostění okna a portálu směrem ke kostelu. Kromě toho byly objeveny základy další stavby, na kterou je napojeno zdivo dnešní márnice. Zdivo těchto staveb je shodné se zdivem věží kostela. Na základě rozboru bylo datováno do 13. stol. V té době již kostel i klášter patřily benediktinům z Ostrova u Davle. - Pozemek s torzem kláštera patří církvi.

Zdroj: Místní informační cedule; www.brdy.info/kapitoly/veliz.php

WGS84 souřadnice objektu: 49.946005°N, 13.887878°E

Komentáře

Žádné komentáře