20298 kaple sv. Isidora

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 24
Kód katastrálního území:
724521
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1727
Poloha:
JV od vsi

středně velká, se sanktusníkem

Má novou střechu. Opravená je statika. Má nová okna. Dveře potřebují opravit (momentálně jsou odstraněné). Interiér je opraven. - Barokní kapli sv. Isidora nechal postavit roku 1727 František Ignatius Rost. - Až do roku 1900, tedy více než 170 let bez přerušení, se k ní konaly vždy v neděli po 10. květnu slavné poutě. Kaple a přilehlý dům byly v minulosti majetkem místních významných osobností, zejména příslušníků rodu Lepařů a Šírů, kteří se v 19. století zasloužili o rozvoj školství v Jičíně. Kaple a dům byly na Jičínsku jedním z center českého národního obrození. - Od první poloviny 20. století však kaple postupně chátrala. Až v 90. letech 20. století současní majitelé zastavili chátrání provizorní opravou střechy (v roce 1995 byla vyměněna rozbitá eternitová krytina za bonský šindel). - V roce 2015 se majitelé rozhodli pro zásadní opravu kaple a vznikl návrh postupu rekonstrukce. V následujícím roce byl na podporu obnovy kaple založen "Spolek Isidor" a byly získány základní finanční prostředky na zahájení rekonstrukce. V letech 2017 - 2018 proběhlo díky dalším finančním příspěvkům a dotacím statické zajištění kaple a celková rekonstrukce krovu a střechy. V roce 2020 jsou opravovány vnější a vnitřní omítky. - Spolek Isidor navázal na tradici slavných poutí každoročním Setkáním u kaple s barokní hudbou a zpěvem. Na podzim 2017 zde uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně setkání knihovníků. S lesní školkou Ostružinka pořádá Spolek Isidor pravidelně masopustní průvod a vynášení Morany. Koncem roku 2019 se u kaple konala Vánoční mše svatá, při které zazněla „Zbožně rozverná Harmonia Pastoralis“ Františkána Juraje Zrunka. Mši hrál a zpíval soubor Literácy Jitčín, celebroval ji pražský františkánský provinciál Jakub Sadílek. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (RNDr. Věra a Mgr. Vít Černí z Brady); v roce 2023 půjde na obnovu oken kaple 20.000,- Kč z Nadace OF.

Zdroj: cestamipromen.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.464671°N, 15.334979°E

Komentáře

Žádné komentáře