20034 kaplička sv. Josefa

Opravené (známka 100) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1381
Kód katastrálního území:
714305, 714089, 415620, 715506
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
po 1883
Poloha:
v Javůrkově ulici

Má novou střechu. Zavřená, zařízená. Kolem je nově uděláno odvodnění. - „Skromná kaplička v zábřežských Pískových dolech byla zbudována patrně po roce 1883, kdy zemřel majitel blízké usedlosti č. 25. Ve starých kronikách je zaznamenán případ, kdy tento rolník označený jako J. Svoboda zemřel následkem úrazu, když v kopci nad dnešní ulicí U Hrůbků vyjížděl s koňským povozem. Koně se splašili a…,“ nastiňuje historické souvislosti kronikář obvodu Petr Přendík s tím, že patrně právě potomci sedláka nechali kapličku zbudovat. - Místní se o ni až do 2. světové války starali a pravidelně ji udržovali. Nejstarší vyobrazení kapličky pochází z roku 1937, kdy se památka nacházela ještě v původním stavu: dva štíty, sedlová střecha pokrytá břidlicí, dva výklenky, ve štítu okénko pro sošku Panny Marie držící v jedné ruce žezlo, v druhé Jezulátko. Jak ale dokazují archivní snímky, začala v dalších desetiletích chátrat. Fotografie z roku 1964 již ukazují horší stav. Byla podmáčená, střecha je jiného typu, s jinou krytinou a spodní část stavby působí zchátrale. V 90. letech byla zcela zdevastovaná, otlučená, posprejovaná a bez jakékoli vnitřní výzdoby. Dokonce si ji vybrali za své útočiště bezdomovci. Kolem roku 2010 vše dovršila necitlivá oprava, při které byla na střechu osazena plechová střešní krytina, a byly zazděny původní výklenky. V roce 2017 přišel kronikář obvodu Petr Lexa Přendík s návrhem na opravu kapličky do participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih: „Když jsem podával návrh na opravu zničené kapličky na Pískových dolech do participativního rozpočtu, byl jsem na pochybách, zdali pro svůj záměr někoho nadchnu. Ukázalo se, že drobné památky v našem obvodě „frčí“. Původně jsem předpokládal, že se sedlák jmenoval Jan, a proto jsem navrhl do 2. ročníku participativního rozpočtu projekt Zachraňme kapličku sv. Jana. Ukázalo se však během roku, že se jedná o kapličku sv. Josefa, neboť Svoboda byl jménem Josef, což doložila nedávnou zkoumaná nejstarší zábřežská kronika z 2. poloviny 19. století a rovněž úmrtní matrika,“ vysvětluje Přendík coby autor projektu. - Obyvatelé opravu podpořili, a tak v roce 2018 mohla být zrekonstruována do původního stavu z 19. století. Ve čtvrtek dne 6.9.2018 ji požehnal zábřežský farář Vítězslav Řehulka. Do útrob kapličky byla vložena pamětní listina, do výklenku pak sochy sv. Josefa a Panny Marie, obraz s podobou Panny Marie Čenstochovské a krucifix. Na pořízení sakrální výzdoby přispěli obyvatelé Ostravy-Jihu. - Precizní výkon stavební firmy SDS Komplexní Stavby vrátil kapličce původní štíty doplněné o vitríny i sedlovou střechu pokrytou břidlicí. Probourány byly dva výklenky pro sakrální výzdobu, přibyly vkusné mříže. Okolo kapličky byl vybudován okapový chodník, včetně odvodnění základů. Fasáda získala barvu bílé kávy, spodní sokl modrou. - Kaplička znovu slouží církevním účelům, obyvatelé z okolí se u ní zastavují, setkávají, zapalují svíce či rozjímají. Bohatá vnitřní výzdoba kapličky je udržována několika dobrovolníky i náhodně kolemjdoucími. O svátcích je kaplička, nacházející se na vyvýšenině nad hlavní cestou, vnitřně osvětlena. - Pozemek s kapličkou patří městu Ostrava.

Zdroj: cestamipromen.cz, spolecnetvorimejih.cz, patriotmagazin.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.809156°N, 18.230953°E

Komentáře

Žádné komentáře