19948 kaple sv. Mořice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 548
Kód katastrálního území:
610003, ...
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
kolem 1300
Zbořeno:
1887
Poloha:
na rohu Jakubské a Rašínovy ulice

Kolem kostela sv. Jakuba se od středověku nacházel hřbitov (dnes přibližně plocha Jakubského náměstí), v jehož areálu postupně vyrostl komplex šesti kaplí. Pět z nich zaniklo v souvislosti se zrušením hřbitova v roce 1784, kaple sv. Mořice je jediná z těchto kaplí, jejíž podoba je známa jak z dobových vyobrazení, tak i z plánů. Její nejstarší podoba je zachycena na vedutě van Allenově z konce 17. století. Je zde zobrazena kvadratická stavba převyšující výrazně své okolí. Ukončena tehdy byla pravděpodobně polygonálním presbytářem. Na dobové kresbě je zachycen částečně vzhled gotického průčelí, respektive stupňovitého štítu. Kapli kryla vysoká stanová střecha, na níž byl někde v místech nad vítězným obloukem vystavěn sanktusník. V době svého zbourání v roce 1887 byla kaple již bez presbytáře, který byl zřejmě ubourán v rámci barokně - klasicistních úprav. - Kaple byla vystavěna zřejmě kolem roku 1300, což dokládá výzkumem odkryté základové zdivo. První písemná zmínka pochází z roku 1365, k roku 1384 je zmiňován kaplan Boček od sv. Mořice. Solitérně stojící stavba byla po roce 1470 spojena se západněji stojícím domem kartuziánů. Zřejmě ve stejném období bylo při jižní straně presbytáře vystavěno polygonální schodiště. Prolomen byl nový vchod na severní straně lodi osazený pozdně gotickým portálem. Později kaple prošla barokní přestavbou, kterou zřejmě provedl známý architekt Mořic Grimm; středověká stavba byla celá oplentována a opatřena barokní fasádou. Zároveň byla pod kaplí zřízena kostnice. Císař Josef II. totiž zrušil hřbitov, který obklopoval kostel svatého Jakuba. A tak z něj vyzvednuté kosti umístili právě do nově zřízené kostnice pod kaplí i pod svatojakubským chrámem. V té době také zmizelo pět ostatních kaplí, které se u hřbitova nacházely. Kaple však musela být alespoň částečně podsklepena již v renesanci, což dokládá terénní situace pod východní částí kaple s odkrytým vstupem do suterénu. O vnitřním architektonickém řešení kaple ve středověku není nic známo, není známo ani uspořádání interiéru z období před demolicí. Kaple byla zbořena v roce 1887 společně s přilehlým domem Kartuziánů, aby na jejím místě mohla být vystavěna Dívčí škola korunní princezny Štěpánky (Rašínova ulice byla v těchto místech proražena až na počátku 20. století). - Kaple stála na trojici pozemků; všechny tři (pozemkové parcely č. 548, 549/1 a 547) patří městu Brno.

Zdroj: www.cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 49.196501°N, 16.607593°E

Komentáře

Žádné komentáře