19273 kostel Navštívení Panny Marie (stará synagoga)

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (kostel)
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 357
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
1849–1918
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
synagoga ve 2. polovině 14. století, přestavěna roku 1468
Zbořeno:
1854
Poloha:
mezi ulicemi Jakubskou, Úzkou a Dominikánskou

Kostel s poněkud zvláštním osudem stál za tzv. Bruderhausem v nádvoří mezi ulicemi Jakubskou, Úzkou a Dominikánskou. Původně se totiž jednalo o synagogu, která byla v roce 1468 na příkaz císaře Zikmunda přestavěna na kostel. Zřejmě byly narychlo přistavěny sakristie, zvonička, chór a dva oltáře a prostory byly vymalovány. Kostel byl v roce 1698 opravován, nicméně v následujících desetiletích chátral. Pod olupující se barvou se objevily hebrejské nápisy. Roku 1817 byla snesena střecha, roku 1837 se zřítila klenba a v roce 1854 byla stavba odstraněna. Vstupní gotický portál byl zachráněn a vestavěn do kaple v Maškově. – Původní synagoga stála mimo blok, mezi dnešními ulicemi Jakubskou a Dominikánskou. Byla vystavěna v druhé polovině 14. století s využitím zdí starší synagogy z 13. století. Po velkém pogromu roku 1350 o synagogu židovská obec přišla, stejně jako o hřbitov před Horní branou, ale po návratu se obojí podařilo získat od Nothaftů zpět do vlastnictví, což potvrdil Karel IV. listinou z roku 1364. Roku 1430 nakázal císař Zikmund Lucemburský Chebským, aby židy bez újmy na majetku vysídlili a z jejich synagogy udělali kostel. Chebští se k vysídlení neměli, protahovali ho do roku 1468, ale pak museli poslechnout. Kostel Navštívení Panny Marie byl vysvěcen ještě v témže roce. - Na halové stavbě s pěti vysokými gotickými okny a oddělenou předsíní s ženskou tribunou byla pozoruhodná síťová hvězdová klenba nesená jedním centrálním sloupem s datem dokončení stavby v roce 1375. - Kostel stál na trojici pozemků; dva z nich (stavební parcely č. 357 a 355/1) jsou v soukromém vlastnictví (Stanislav Valenta z Chebu), třetí (stavební parcela č. 349) patří městu Cheb.

Zdroj: www.encyklopedie.cheb.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.080055°N, 12.368485°E

Komentáře

Žádné komentáře