19261 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 130/1
Kód katastrálního území:
644102
Období devastace:
1437–1653
Důvod devastace:
požár
Poloha:
ZSZ od vsi, pod vrcholem Krudum

se sanktusníkem

Kostel se poprvé objevuje v písemných pramench roku 1253, kdykrál Václav I. daroval řádu křížovníků s červenou hvězdou patronátní práva k tomuto kostelu. Raně gotický kostel zanikl s největší pravděpodobností kolem roku 1500, protože v loketském urbáři z roku 1525 už není uveden. Zánik kostela způsobil ničivý požár, při němž byl roztaven zvon a jeho zbytky se svezly po prejzech střechy. Kostel již nebyl opraven, zbytky zdiva postupně pohltila příroda a ke konci 20. století už byly pozorovatelné pouze nezřetelné terénní relikty. Zbytky zdiva byly odhaleny při archeologickém průzkumu v letech 2002 - 2006. - Kamenný kostel byl jednolodní, obdélný (cca 14,8 x 12,6 m s pravoúhle ukončeným užším presbytářem se dvěma okny na jižní a východní straně. Výška kostela byla cca 11 m. střecha kostela bya nejspíš sedlová, nad presbytářem nižší valbová, krytá břidlicí a zřejmě se sanktusníkem. Šířka zdiva z lomového kamene dosahovala 100 - 115 cm. Z ostění vykopaných ze suti je zřejmé, že okna byla vysoká, štíhlá, nahoře se zalomeným záklenkem a výžlabky po stranách. Rovněž raně gotické portály měly ostění členěnévýžlabkem. Strop lodi byl nejspíše plochý, presbbytář byl zaklenut křížovou klenbou (byly nalezeny fragmenty klenebních žeber). V presbytáři byly odhaleny základy oltářní menzy, v hlevní lodi pak torza bpčních oltářů. Podlaha byla kryta čtvercovými dlaždicemi. Suť obsahovala i kousky omítky s gragmenty ornamentální malby. - Pozemek s kostelem patří městu Loket; v roce 2019 půjde na opravu zachovalého zdiva kostela 40.000,- Kč z dotačních programů Karlovarského kraje.

Zdroj: Vladimír Prokop + Lukáš Smola: Sokolovsko - umění, památky a umělci do

WGS84 souřadnice objektu: 50.147022°N, 12.729938°E

Komentáře

Žádné komentáře