1920 kaple Tajného utrpení

Polozřícené (známka 450) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 946
Kód katastrálního území:
657921
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1798, rozšířena 1814, přestavěna 1923
Zbořeno:
2012
Poloha:
v lese, u silnice, JZ od vsi

středně velká, se štítovým zvonovým nástavcem

Má novou střechu. Zavřená, zařízená. - Kaple byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města Javorník v roce 2012 nesmyslně zbořena, aby byla následně její zadní část znovu postavena v původní podobě. - V době třicetileté války vpadla v roce 1627 do Slezska švédská vojska. Válečné hrůzy dopadly plnou vahou i na město Javorník, domy byly drancovány jak švédskými vojáky, tak i císařským vojskem, Valdštejnovými žoldáky. Podle legendy jeden krutý švédský voják probodl v kolébce dítě a poté je hodil do hrnce s vařící vodou. Sužován svědomím si později vyhloubil ve skále za městem jeskyni, kde žil jako poustevník. Na tomto místě pak v roce 1798 postavili javorničtí měšťané Ignaz a Josef Jungovi kapli. Ta byla v roce 1814 rozšířena a v roce 1923 byl přední štít přestavěn do poslední podoby. Při vichřici dne 10.6.2010 spadl na kapli strom a zčásti poškodil její střechu a statiku. Vedení města Javorníkv čele se starostkou Mgr. Irenou Karešovou nechtělo jakožto vlastník kaple do její opravy investovat a proto požádalo Ministerstvo kultury ČR o zrušení památkové ochrany kaple, aby ji mohlo zbourat; Ministerstvo kultury ČR zrušilo památkovou ochranu kaple dne 23.12.2011. V mezidobí dne 17.6.2011 schválila rada města Jeseník na doporučení Národního památkového ústavu v Olomouci zachování alespoň nejzadnější části kaple s jeskyňkou poustevníka. V roce 2012 nechalo město bagrem téměř celou kapli zbořit. Poté byla opravena a znovu zastřešena nejzadnější část zdiva kaple, které chybí předních cca 3,2 m zdiva. Nové torzo kaple bylo doplněno kovanou mříží a kovovými dvířky kryjícími vstup do jeskyňky, obojí od MgA. Jaroslava Křížka. - Před demolicí měla kaple zčásti poškozenou střechu a statiku. Štít v průčelí byl přitažen ke zbytku stavby lešenářskými trubkami, chyběl na něm zvonový nástavec. V zadním štítu chyběl kus zdiva. Omítka byla silně poškozená. Kaple byla bez oken (pouze mříže) a dveří. Klenba držela. Uvnitř byla kaple zpustošená. - Kaple byla obdélná stavba ze smíšeného zdiva zasazená zadní částí do svahu. Obě průčelí byla zakončena trojúhelnými štíty, nad předním štítem byl vystavěn štítový zvonový nástavec (zvon z něj byl ukraden v 70. letech 20. století). Pod ní byla ve vpadlé výplni data 1729 - 1923. Střecha byla sedlová, původně krytá šindelem, který později nahradila břidlice; při opravě střechy v roce 1992 byla střecha nově pokryta pálenými taškami. Fasáda byla členěna podnoží a oběžnými lisenami a omítnuta hrubou vápennou omítkou šedé barvy. V průčelí byl štít s oběžnou lisenou. Po obou stranách měla kaple po jednom půlkruhově zakončeném okně zdobeném šambránou, podobně jako okno v předním štítu nad vstupem do kaple. Půlkruhově zakončený vchod byl rámován šambránou s klenákem, na němž byl vyryt kříž. Obdélný interiér byl zaklenut valenou klenbou a byl rozdělen půlkruhovým triumfálním obloukem. Závěr interiéru byl vytesán do přilehlé skalní stěny a zaklenut valeně. Omítka v interiéru byla natřena na bílo a doplněna modrými prvky. V interiéru byla pískovcová socha Panny Marie z roku 1798, z vybavení kaple se dochoval velmi cenný barokní oltář s obrazem Krista v žaláři, který se dnes nachází ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka. - Kaple má zvláštní zasvěcení Tajného utrpení (Geheime Leiden). - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1836. - Pozemek s kaplí patří městu Javorník; to nechalo v roce 2012 kapli zdemolovat a poté znovu postavit její zadní část.

WGS84 souřadnice objektu: 50.378779°N, 16.973058°E

Komentáře

Žádné komentáře