1913 kostel Povýšení sv. Kříže

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
657956
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1335, rozšířen 1585
Poloha:
na hřbitově

se sanktusníkem

Má novou střechu. - Kostel pochází zřejmě z 60. let 13. století, přičemž k roku 1579 je doloženo patrocinium sv. Heleny. Jedná se o orientovanou jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem. K severní straně přiléhá obdélná sakristie. Hlavní prostor je ploše zastropený dřevěným stropem s podporou na středový trámový sloup. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou. Nejvýznamnějšími architektonickými prvky stavby jsou dva kamenné ústupkové gotické portály na jižní straně. Hlavní portál má hlavice zdobené palmetami, vinným listem a diamantováním. Kování dřevěným dveří tohoto portálu je rovněž gotické. Další portál ve stěně presbytáře je menší a méně výpravný. Dveře jsou barokní. V prostoru presbytáře se dochovaly dvě kamenné konzoly křížové klenby s antropomorfním a zoomorfním motivem. Kružby gotických oken se nedochovaly - zlomek představuje středové okno presbytáře. Rovněž vítězný oblouk má formu lomeného oblouku. Zřejmě v 16. století byla přistavěna sakristie, v 19. století márnice na severní straně. Ve 2. polovině 17. nebo 18. století byla proražena v presbytáři oválná okna, v letech 1859-60 rovněž nová okna v lodi. V roce 1901 byla ze statických důvodů stržena a obnovena západní stěna kostela (kruhové kružbové okno), pořízen nový strop lodi, zřízena hudební kruchta, kamenicky upraveny a doplněny architektonické články stavby. V exteriéru západní zdi je druhotně umístěn kamenný figurální náhrobník Barbory Volckmannové (zemřela roku 1596) v renesančním slohu. - Kostel patří církvi.

Zdroj: www.hrady.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.395176°N, 17.009122°E

Komentáře

Žádné komentáře