18809 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 8/1
Kód katastrálního území:
649864, 754889
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
9.5.1880 (vysvěcení)
Zbořeno:
červenec - srpen 2010
Poloha:
v ulici Mrštíkova (dříve Dolní Panská ulice) 7 / č.p. 119.

Synagoga vznikla zakoupením starého měšťanského domu dne 30.10.1876 a jeho následnou adaptací pro náboženské účely. K zasvěcení chrámu došlo dne 9.5.1880. Svému účelu sloužila synagoga do září 1938. Po skončení války se už synagoga původnímu majiteli nevrátila, protože v důsledku holocaustu nebyla hustopečská židovská obec obnovena. Až 12. dubna 1949 se vlastnické právo vložilo ve prospěch Židovské náboženské obce (ŽNO) v Brně, která se stala majitelem všech obdobných moravských institucí. ŽNO nebyla schopna spravovat takové množství budov aj. a musela přikročit k nucenému prodeji. V roce 1952 prodala ŽNO Brno bývalou hustopečskou synagogu Sdruženému komunálnímu podniku okresu Hustopečského. V září 1955 byla synagoga prodána Okresnímu průmyslovému podniku Hustopeče u Brna. V červnu 1993 prodal Okresní podnik služeb Břeclav synagogu Městu Hustopeče. V květnu 1997 prodalo Město Hustopeče objekt bývalé synagogy M. Fialovi a v červnu 2007 byla budova č. p. 119 v katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy přepsána na firmu Motortec spol. s.r.o. Muzeum i tehdejší starosta města se snažili ovlivnit majitele, aby budovu ušetřil. Do toho se vložila i vnučka (dr. Irene Brügel, její otec Johann Wolfgang Brügel je čestným občanem města) Jakoba Redlicha, předsedy Židovské náboženské obce Hustopeče, za nějž byla synagoga zřízena. Vše marné. Synagoga byla zbourána v červenci - srpnu 2010. - Pozemek, na němž synagoga stála, patří firmě Sapero Living, s.r.o z Hustopečí.

Zdroj: Mgr. Soňa Nezhodová PhD., Městské muzeum a galerie Hustopeče

WGS84 souřadnice objektu: 48.941377°N, 16.737129°E

Komentáře

Žádné komentáře