1810 kaple sv. Rocha

Poškozené (známka 233) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2908
Kód katastrálního území:
793191
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1661 - 1666
Poloha:
na vršku V od města

se sanktusníkem

Má novou šindelovou střechu, zatím chybí sanktusník. Místy chybí menší části zdiva pod střechou. Omítka silně poškozena. Jedno okno chybí, je zčásti zabedněné. - Postavena v roce 1666 jako dík za záchranu před morem, který se v tomto kraji šířil ve 30. letech 17. století. Je to jedna z prvních barokních staveb na Jesenicku, ostavena podle projektu biskupského architekta Melchiora Wernera z Nysy. - V roce 1758 vyhořela, následně zvětšena a dne 13.7.1777 znovu vysvěcena. Při kapli byla do roku 1782 poustevna, bydlel v ní poustevník Gottfried Heidenreich. - Nedílnou součásti vrchu se následně stala křížová cesta, která vede od současné smuteční síně přes sedlo mezi Mnichovým kamenem a kaplí sv. Rocha, a končí u cesty do Petrovic na jižní straně vrchu. Byla postavena pravděpodobně na konci 17. nebo počátkem 18. století v barokním slohu a s kaplí sv. Rocha tvořila jednotný celek. V širokém okolí zde byly známé duchovní pašijové hry, které hráli místní občané, a byly spojené s průvodem na vrch sv. Rocha, kde hry končily ukřižováním Ježíše Krista. – Vrch sv. Rocha se stal v dobách prusko-rakouských válek mezi lety 1740 - 1779 místem válečných střetnutí, a to v roce 1759 a 1779. Zejména bitva 14.1.1779 byla rakouským úspěchem, kde početně slabší obrana vrchu porazila mnohonásobnou přesilu pruského generála Wunsche. V interiéru kaple se proto nyní nalézá nástěnná malba této vítězné bitvy. - Během více než třísetleté historie křížové cesty doznaly kapličky změny, které přinášely události ovlivňující život v zemi, a vykazují proto přibližně dobu, kdy byly postaveny, přestavěny, až po současnou podobu. Žádné nejsou stejně velké. Např. č. 1, 2, 4 a 6 dokládají původní barokní sloh 17. a 18. století. Kapličky č. 13 a 14 dokumentují klasicistní sloh počátku 19. století, č. 3 a 5 jsou v jednoduchém funkčním stylu přelomu 19. a 20. století. Z celkového počtu 14 zastavení bylo v roce 2012 již osm v ruinách. Na různorodost kapliček navázal při obnově šesti zastavení č. 7 - 12 architekt Ing. Robert Damec, který použil jako materiál odlévaný surový beton a jejich vzhled zachovává různorodost. - Obnovu vedl v letech 2014 - 2020 místní spolek Bernard, který využil nejen podpory města Zlaté Hory, ale i dalších příznivců obnovy, jak dokumentuje seznam sponzorů. Stavební projekt připravil Petr Labaš, DiS., a stavební práce provedla místní firma Zepra mining, s.r.o. majitele Ing. Petra Vidura v letech 2014 - 2018. Různorodost kapliček byla využita pro obrazovou výzdobu, kterou provedlo 13 výtvarníků převážně jesenického a přiléhajícího polského regionu. - Spolek Bernard navázal na zdejší městskou tradici oslav sv. Rocha 16. srpna a každoročně se přibližně v této době koná v neděli tradiční Procesí s pobožností křížové cesty. - Ukončením stavební části a doplněním obrazových výjevů byla cesta dne 18.8.2018 posvěcena Mgr. Pavlem Zachrlou. - Trasa cesty byla doplněna v roce 2019 na výhledových místech lavičkami. - Pozemek s kaplí patří církvi.

WGS84 souřadnice objektu: 50.259074°N, 17.404419°E

Komentáře

Žádné komentáře