1769 kaple

Poškozené (známka 340) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2024
Kód katastrálního území:
693391
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(dřevěná), 1871
Poloha:
ve vsi

V rekonstrukci; má novou střechu. V pravé stěně a v klenbě jsou praskliny, zdivo je nově staženo ocelovým pásem. Z větší části má novou hrubou omítku. Okna jsou zabedněná. Zavřená. Kolem kaple je odkopána hlína. – Kaple byla postavena v roce 1871 na místě starší dřevěné kaple, zakreslené již na mapě Stabilního katastru z roku 1836. Jedná se o stavbu vybudovanou na půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem. Ve štítu je vztyčen trojúhelníkový štít, který vynáší sedlovou střechu. Střecha je v závěru kuželového tvaru. Ihned za štítem je usazena nová menší sanktusníková věžička s jehlancovou stříškou a křížkem. Okna po stranách jsou obdélná s lomeným obloukem. Stejný tvar má také v průčelí vstupní otvor. Fasáda objektu je dnes ve velmi špatném stavu, ale ze zbytků omítek a výzdoby je možné alespoň rámcově určit, že byla pojata v duchu neogotického tvarosloví. Měla mírně předsazený sokl, nároží i závěr kaple byl ozdoben mírně předsazenými polopilastry s jednoduše profilovanými hlavicemi. Polopilastry vynášely profilovanou korunní římsu, která obíhala celou stavbu a oddělovala spodní partii kaple od štítu. Štít byl navíc zdoben plochým zubořezem. Okenní i dveřní výplně jsou původní dřevěné. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Mgr. Pavel Ullmann z Ostravy).

WGS84 souřadnice objektu: 50.175843°N, 17.610372°E

Komentáře

Žádné komentáře