17203 stará synagoga Bet´ha - Midrasch

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 61
Kód katastrálního území:
733491
Období devastace:
1849–1918
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1674
Zbořeno:
okolo 1903

Rohová budova s valbovými střechami. - Židovští obyvatelé se v Prostějově začali hromadně usazovat po roce 1454, kdy byli vyhnáni z moravských královských měst. První písemná zmínka o židovském osídlení města pochází z roku 1445. Z toho lze usuzovat, že nejstarší synagoga vznikla někdy ve druhé polovině 15. stol, kdy se do města židé hromadně stěhovali ze sousední Olomouce. Podle pozdějších pramenů měla tato stavba přiléhat k hradbám a v roce 1649 byla opravována kvůli poškození během třicetileté války. Od roku 1676 stávala při severním vyústění Demelovy ulice tzv. stará synagoga. - Na začátku 20. století bylo rozhodnuto o zbourání staré synagogy, na jejímž místě byla v letech 1903-1904 postavena synagoga nová, nazývaná také "Beth´ha - Midrasch". Název "Beth´ha - Midrasch" v hebrejštině znamená "Dům výkladu". Autorem projektu byl vídeňský architekt Jakob Gartner. - Pozemek, na němž stará synagoga stála (a stojí nová synagoga), patří Církvi československé husitské.

Zdroj: Jiří Fiedler + Mgr. Tomáš Cydlík, SOkA Prostějov

WGS84 souřadnice objektu: 49.471879°N, 17.11402°E

Komentáře

Žádné komentáře