17119 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 818/1
Kód katastrálního území:
687901
Období devastace:
1918–1938
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1832
Zbořeno:
1925
Poloha:
v J části vsi

Synagoga stála vedle domu č.p. 11. - Budova zvenčí napodobovala strohé josefinské budovy 18. století, uvnitř se nacházela barokní klenba, vysoko položená velká okna, silné masivní zdi a ochoz pro ženy nesený kamennými sloupy. - Židovská obec fungovala nejprve v Drahonicích, ale kapacita modlitebny nestačila, a proto byla v roce 1790 přesunuta do Libyně. Hrabě Lažanský daroval pozemek a kameny k výstavbě synagogy v Libyni, která byla dokončena v roce 1832. - Roku 1848 začíná stěhování libyňských židů do větších měst. - Roku 1870 se stářím probořil strop synagogy a tato byla nezpůsobilá provozu. Roku 1925 byla proto pro havarijní stav uzavřena, vykoupena stavební firmou Anton a Ignác Stark z Lubence a stržena. - Synagoga stála na trojici pozemků; dva z nich (pozemková parcela č. 818/1 a stavební parcela č. 82) jsou v soukromém vlastnictví (Stanislav Bošek z Plzně), třetí (pozemková parcela č. 771/7) patří obci Lubenec.

Zdroj: Jiří Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.145576°N, 13.313969°E

Komentáře

Žádné komentáře