16849 kostel sv. Víta

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 145
Kód katastrálního území:
790192
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Poloha:
na bývalé návsi

Má místy nově opravenou omítku, zdivo potřebuje dosti natřít. Opravená jsou tři okna na pravé straně kostela, ostatní okna se postupně opravují. Uvnitř je opraven strop v lodi a nástěnné malby v presbytáři a na vítězném oblouku. Omítky lodi a sakristie jsou z minulosti poškozeny vlhkostí, velké plochy omítek jsou opadané. Prázdný. Kolem je nově uděláno odvodnění. - V souvislosti s připravovanou výstavbou Vodního díla Želivka rozhodla vláda ČSSR dne 27.8.1969 o likvidaci celého městečka Zahrádka. V roce 1975 kostel od církve odkoupil investor přehrady, aby jej mohl zbourat. Ministerstvo kultury ČSR podmínilo zrušení památkové ochrany kostela dne 22.3.1975 tím, že v kostele bude proveden stavebně-historický průzkum a že hodnotné části stavby budou před zbořením kostela přemístěny. Při provádění průzkumu v letech 1975 - 1977 byly odhaleny románsko-gotické nástěnné malby pod novodobou přizdívkou za oltářem. V roce 1976 došlo k celoplošnému odkrytí nástěnných maleb (prof. Jiří Toroň). Část nástěnných maleb z let 1340 – 1350 se dochovala na východní a jižní straně presbytáře a severní stěně kostela. Na triumfálním oblouku se dochovala malba sv. Markéty stojící na draku (kol roku 1380) a klečící donátor (kol roku 1390). V presbytáři jsou celkem tři pásy výzdoby. V horním jsou patrny zbytky draperií a nohou původně zřejmě stojících postav, ve středním pět postav apoštolů a v dolním obrysy a siluety stojících postav. Po odkrytí maleb odborníci uvažovali, že by se mohlo jednat o vyobrazení vládnoucího rodu Přemyslovců. Podle názoru jiných se jedná o biblické krále a královny judské. Po ikonografické stránce tyto malby navazují na nástěnné malby v románské kapli sv. Kateřiny ve Znojmě (z roku 1134) či panovnický cyklus z Velislavovy bible. Na rozdíl od monumentálních cyklů zadávaných panovníky se malby v kostele v Zahrádce vyznačují spíše rustikálním charakterem. Dalšími stavebně historickými prvky kostela jsou jižní románský portál, gotická křížová klenba s dutým svorníkem, gotická střílnová okénka ve věži a kamenné kropenky u obou vchodů. - Na základě tohoto nálezu bylo upuštěno od plánované demolice kostela a dne 16.12.1976 rozhodl Okresní národní výbor v Havlíčkově Brodě, že v kostele bude zřízen Památník zátopové oblasti. Až do roku 1989 se záměr nepodařilo zrealizovat, i když byla v mezidobí při postupných úpravách tašková střecha nahrazena plechovou a kamenná podlaha nahrazena novou, zasazenou do betonu (obojí způsobilo vlhnutí kostela). – Kostel byl vystavěn po roce 1219 původně v románském slohu na místě starší sakrální stavby založené před rokem 1200. Románská stavba zůstala z větší části zachována v později zbarokizovaném objektu kostela. Poslední rozsáhlejší přestavba kostela proběhla po požáru, který zničil větší část obce v roce 1850. – Vedle kostela na ploše bývalého náměstí je zachována socha Panny Marie Bolestné od pardubického sochaře Jakuba Teplého z roku 1738 a kamenná obecní kašna. Kostel i socha byly prohlášeny kulturní památkou. - Pozemek s kostelem patří Národnímu památkovému ústavu; o opravu kostela usiluje občanské sdružení "Přátelé Zahrádky", které organizuje sbírku na opravu kostela. - Na dokončení celkové opravy kostela je třeba ještě cca 5 mil. Kč.

WGS84 souřadnice objektu: 49.623686°N, 15.248724°E

Komentáře

Žádné komentáře