14412 kaple sv. Václava

Novostavby (známka 10, známka původního objektu: 601) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
608246
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1639, upravena 1736), 1996 - 20.9.2000
Zbořeno:
v 80. letech 20. století

moderní, středně velká, se sanktusníkem

Celá má novou měděnou střechu. - Stojí na místě původní obdélné kaple sv. Václava s trojbokým závěrem a věžičkou, zbořené v 80. letech 20. století. - Nejstarší kaple byla postavena v roce 1639 na paměť násilné smrti litoměřického hejtmana Jana Václava Kuplíře ze Sulevic (22.11.1638), který byl zabit při hádce v hospodě po skončení honu Kryštofem Jiřím Chrtem ze Rtína. Kaple byla zasvěcena sv. Václavovi, který byl patronem zavražděného. Zhruba po sto letech byla zchátralá kaple nahrazena stavbou nové kaple s věžičkou a malým zvonem. Druhá kaple stála v Bílce až do začátku 80. let minulého století, kdy byla pro špatný stav zbourána. Ze zdemolované kaple byl, díky místním obyvatelům a chalupářům, zachráněn zvon. Ti se po listopadu 1989 obrátili na architekta Ivana Noska (zdejšího chalupáře), aby vyprojektoval stavbu nové kaple. Architekt Nosek nenavrhl repliku předchozí kaple, ale vyprojektoval moderní novostavbu, inspirovanou rotundou sv. Kříže v Praze. Stavba probíhala za brigádnické pomoci zdejších občanů a chalupářů a později i díky "Občanskému sdružení pro výstavbu kapličky a zvelebení návsi v Bílce" v letech 1996 - 2000. Stavba probíhala pomalu z důvodu obtížného financování stavby. Na vnitřní výzdobě kaple se podílel ak. sochař prof. Jan Koblasa a Sofia Jakuševa-Koblasová, zvon pochází z předchozí kaple. Kaple byla slavnostně vysvěcena 30.9.2000 litoměřickým biskupem Msgr. Josefem Kouklem.

Zdroj: www.hrady.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.567724°N, 13.933624°E

Komentáře

Žádné komentáře