14412 kaple sv. Václava

Novostavby (známka 10, známka původního objektu: 601) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 66
Kód katastrálního území:
608246
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1639, upravena 1736), 1996 - 20.9.2000
Zbořeno:
v 80. letech 20. století
Poloha:
na návsi

moderní, středně velká, se sanktusníkem

Celá má novou měděnou střechu. Zavřená, zařízená. - Stojí na místě původní obdélné kaple sv. Václava s trojbokým závěrem a sanktusníkem, zbořené v 80. letech 20. století. - Nejstarší kaple byla postavena v roce 1639 na paměť násilné smrti litoměřického hejtmana Jana Václava Kuplíře ze Sulevic (22.11.1638), který byl zabit při hádce v hospodě po skončení honu Kryštofem Jiřím Chrtem ze Rtína. Kaple byla zasvěcena sv. Václavovi, který byl patronem zavražděného. Zhruba po sto letech byla zchátralá kaple nahrazena stavbou nové kaple s věžičkou a malým zvonem. Druhá kaple stála v Bílce až do začátku 80. let 20. století, kdy byla pro špatný stav zbořena. Ze zdemolované kaple byl zachráněn pouze zvon. Místní obyvatelé a chalupáři se po listopadu 1989 obrátili na architekta Ivana Noska (zdejšího chalupáře), aby zpracoval projekt na obnovu zbořené kaple. Architekt Nosek ale nenavrhl repliku předchozí kaple, místo toho vyprojektoval moderní novostavbu, inspirovanou rotundou sv. Kříže v Praze. Stavba probíhala za brigádnické pomoci zdejších občanů a chalupářů a později i díky "Občanskému sdružení pro výstavbu kapličky a zvelebení návsi v Bílce" v letech 1996 - 2000. Stavba probíhala pomalu z důvodu obtížného financování stavby. Na vnitřní výzdobě kaple se podílel akademický sochař prof. Jan Koblasa a Sofia Jakuševa-Koblasová, zvon pochází z původní kaple. - Pozemek s kaplí patří obci Bořislav; nová kaple byla slavnostně posvěcena dne 30.9.2000 litoměřickým biskupem Msgr. Josefem Kouklem.

Zdroj: www.hrady.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.567721°N, 13.93364°E

Komentáře

Žádné komentáře