14254 kaplička sv. Ludmily (původně Nejsvětější Trojice)

Opravené (známka 95) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4093
Kód katastrálního území:
635090
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1776
Poloha:
SZ od města

Zdivo na více místech potřebuje opravit nátěr. Bez dvířek, zařízená. - V soupisu církevních památek z roku 1835 je uvedeno, že kaplička byla postavena nákladem obchodníka Bernarda Voyta a dle vytesaného nápisu byla postavena „1776 Anno domini“. Na čelní straně této kapličky ze žuly byl nahoře zapuštěn latinský kříž a na obou stranách výklenku je letopočet (už nečitelný) a čitelný nápis „Deus vult“, česky „Bůh chce“. - Po vyhnání původních německy hovořících obyvatel z Frýdlantu v letech 1945 - 1946 kaplička chátrala, byla ukradena mříž a z výklenku zmizel i obraz Nejsvětější Trojice. Zkázu dovršila bouře dne 13.6.2002, při které byla vyvrácena v sousedství stojící lípa, která na kapličku spadla a rozbila ji. V roce 2003 jednotlivé kameny kapličky znovu pomocí jeřábu sestavil pan Antonín Dočekal. V roce 2004 pak kaplička dostala novou omítku, mříž už jí vrácena nebyla. Protože se původní obraz Nejsvětější Trojice nedochoval, byla kaplička při obnově před znovuvysvěcením vyzdobena mozaikovým obrazem sv. Ludmily, jehož tvůrcem je paní Martina Josífek Zelinková z Tanvaldu. Této světici pak byla kaplička při znovuposvěcení v září 2022 nově zasvěcena. - Kaplička je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kapličkou patří městu Frýdlant.

Zdroj: Ing. Günter Fiedler; Sudetendeutsche Zeitung č. 40/2022

WGS84 souřadnice objektu: 50.932343°N, 15.06451°E

Komentáře

Žádné komentáře