14209 kaple Nejsvětější Trojice

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 260
Kód katastrálního území:
612987
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1768
Poloha:
na Křížovém vrchu

velká, se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. Zavřená, zařízená. Uvnitř jsou i tři sochy z Getsemanské zahrady. - Kaple byla postavena roku 1768 místním Bratrstvem Nejsvětější Trojice. Ke kapli vede křížová cesta, která vznikla jako v pořadí čtvrtá křížová cesta ve Šluknovském výběžku. Přístupovou cestu k vrcholu lemuje 13 výklenkových kaplí vybudovaných v letech 1801 - 1804. V roce 1896 byla kaple renovována v neoklasicistním slohu. Roku 1897 byla kaple znovu vysvěcena páterem Hilariem Pokorným z kapucínského kláštera v Rumburku. Opravy tehdy hradil místní mecenáš, textilní průmyslník A. Klinger. Kaple byla velice zdobná, s oltářním obrazem a varhanami a bylo možno v ní sloužit mše svaté. - Součástí areálu je kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada se sochami spících apoštolů. - Zničené kaple a křížová cesta byly opraveny v letech 1998 - 1999, novou opravu zorganizoval v letech 2016 – 2017 spolek "Zeidler" s využitím dotace od Ministerstva zemědělství ČR. Do zvonice byl zavěšen nový zvon odlitý přímo pro tuto kapli zvonařem J. Šedou. Nový zvon byl posvěcen dne 27.8.2016. - Před kaplí je obnovená křížová cesta ze 13 kamenných kapliček, mají i obrázky. Opraven i kříž na přístupové cestě k areálu křížové cesty. - Pozemek s kaplí patří obci Staré Křečany.

WGS84 souřadnice objektu: 50.948096°N, 14.44722°E

Komentáře

Žádné komentáře