14163 kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s hrobkou rodiny Lockeovy

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
zámecká kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1020
Kód katastrálního území:
786993
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
1930 - 1931
Zbořeno:
asi 1971
Poloha:
v zámeckém parku

osmiboká, se sanktusníkem

Osmiboká mešní kaple (hrobka rodiny Lockeovy) byla postavena v letech 1930 - 1931 v zámeckém parku; dne 29.10.1931 do ní byly ze hřbitova přeneseny ostatky rodiny Lockeů, majitelů zámku. - Kaple byla osmiboká, s přistavěným presbytářem a sanktusníkem uprostřed střechy. Uvnitř stály sochy sv. Dionýsia a sv. Terezy. - V roce 1945 byla kaple se zámkem majitelům konfiskována. Roku 1950 si v kapli zřídila kolumbárium Církev československá husitská. Dne 12.1.1955 byla kaple vyloupena; interiér už poté nebyl obnoven. - Kaple byla zbořena spolu se zámkem asi v roce 1971 a její místo bylo následně zatopeno přehradou Želivka. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Povodí Vltavy, s.p. z Prahy.

WGS84 souřadnice objektu: 49.672081°N, 15.162125°E

Komentáře

Žádné komentáře