14152 kaple sv. Víta

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 163/1
Kód katastrálního území:
759597, 690449, 787469
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), 1846
Zbořeno:
počátkem 60. let 20. století
Poloha:
na návsi

s věží

Kaple byla obdélná, s užším, trojboce zakončeným presbytářem. Nad západním průčelím se tyčila zděná hranolovitá věž s jehlancovou střechou a lucernou. Průčelí vrcholící trojúhelníkovým štítem bylo členěno toskánskými pilastry. Okna byla uzavřena půlkruhově. Uvnitř byla kaple plochostropá. - Kaple byla zbořena na počátku 60. let 20. století, její památková ochrana byla dodatečně zrušena dne 19.2.2009. - Původní kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Strupčice.

WGS84 souřadnice objektu: 50.455548°N, 13.538492°E

Komentáře

Žádné komentáře