14151 kaple sv. Floriána

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 7657/1
Kód katastrálního území:
733491
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původní 1722, nástupnická 1846
Zbořeno:
leden 1962
Poloha:
na Floriánském náměstí

s představěnou věží

Původní menší barokní kaplička na Floriánském náměstí byla postavena již v r. 1722. Během josefínských reforem byla r. 1787 zrušena a prodána i s veškerým zařízením ve veřejné dražbě. Samotná kaple však zůstala zachována. K bourání došlo až v r. 1846 a následně byl vystavěn stánek nový, který o dva roky později na svátek sv. Floriána posvětil prostějovský děkan a farář Jun Hundsfeld. Kaple patřila do majetku římskokatolické církve ve správě farního úřadu Prostějov. Jednou týdně se zde konaly mše svaté a každoročně na svátek sv. Floriána (4. května) sem směřovaly průvody z farního kostela. Slavnostní zpívanou mši celebroval sám prostějovský farář. V letech 1934-1935 došlo k úpravě okolí svatostánku a celkové plochy sadu na Floriánském náměstí. O dva roky později vymaloval vnitřek památky mistr Jan Ježek z Bystřice pod Hostýnem. Koncem 50. let minulého století se v souvislosti s plánovanou výstavbou krytých lázní na Floriánském náměstí začalo diskutovat o možnosti asanace objektu kaple při budoucí úpravě prostranství před lázněmi. Osudy svatostánku se tak nachýlily ke konci. Budova kaple byla v průběhu stavby lázní prozatím využívána jako skladiště materiálu. Ke konečnému bourání kaple došlo v lednu 1962, tedy jen krátce před uvedením lázní do zkušebního provozu (únor 1962).

Zdroj: Mgr. Tomáš Cydlík, SOkA Prostějov

WGS84 souřadnice objektu: 49.473967°N, 17.106304°E

Komentáře

  • Jirka Valda napsal 25.08.2011 22:51

    Bývalá dominanta Floriánského náměstí v Prostějově. Původně zde stávala menší barokní kaplička. Ta byla v roce 1846 přestavěna. Osud završil komunistický režim roku 1962. Tehdy byla zbořena z důvodu zástavby městských lázní. Ty však byly nakonec postaveny několik desítek metrů stranou, takže kaple byla zničena naprosto zbytečně. Místo kaple dosud kopírují stromy v malém parčíku naproti tehdy moderní stavby městských lázní.

  • Michal Valenčík napsal 29.08.2011 23:26

    Informace doplněny, děkuji.