14143 kaple Andělů Strážných

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 366
Kód katastrálního území:
990388, 990329, 782475
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(starší), 1934
Zbořeno:
po 1954
Poloha:
u návesního rybníka

se sanktusníkem

Velká mešní kaple postavená v roce 1934 na místě starší dřevěné kaple. - Novodobá obdélná stavba krytá sedlovou střechou s polygonální zvoničkou s jehlancovou stříškou. Vstupní průčelí s polokruhově zakončeným vchodem bylo završeno trojúhelníkovým štítem se zubatými okraji a kruhovým oknem s vestavěným kolem od vozu. Po obou bočních stranách kaple po dvou mírně hrotitých oknech. Uvnitř umístěna pamětní deska se jmény padlých v 1. světové válce. - Původní dřevěná kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála (pozemková parcela č. 366 v k.ú. Žďár u Hradiště), patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.262739°N, 13.227616°E

Komentáře

Žádné komentáře