14069 kaple sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 370/2
Kód katastrálního území:
625035
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1728
Zbořeno:
po 1967
Poloha:
v Březové ulici

se sanktusníkem

Barokní kaple obdélné dispozice s pravoúhle zakončeným presbytářem, sedlovou střechou, průčelím členěným pilastry a zakončeným trojúhelným štítem. Nad presbytářem se nacházela polygonální dřevěná vížka s lucernou. - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněná. Zbořena byla po roce 1967 bez snětí památkové ochrany; kámen ze stavby byl použit na stavbu garáží. Památková ochrana kaple byla dodatečně zrušena Ministerstvem kultury ČSR až dne 1.6.1987. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Edith a Karel Svobodovi z Děčína).

WGS84 souřadnice objektu: 50.770342°N, 14.224411°E

Komentáře

Žádné komentáře