14053 kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 68
Kód katastrálního území:
756423, 990833
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2. polovina 19. století
Zbořeno:
1972
Poloha:
JZ od vsi, na terase nad silnicí

se zděným sanktusníkem nad průčelím

Místo, kde kaple stávala, dnes označuje již pouze opěrná zeď z kamenů do výše asi 2,5 m s ozdobnými sloupky nad silnicí. Místo po kapli je zcela srovnáno a používáno jako pastvina, jen místy se zde nacházejí zbytky cihel a kamenů. - Kaple byla větší obdélná pseudorománská stavba s nárožními opěrnými pilíři zakončenými věžicemi, krytá břidlicovou valbovou střechou s nadstavěnou hranolovou sloupkovou zvoničkou s vysokou jehlancovou stříškou nad průčelím. V závěru kaple byl připojen nízký odsazený obdélný presbytář, krytý břidlicovou valbovou stříškou. Vstupní průčelí s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem bylo završeno trojúhelníkovým štítem s nikou se zdobeným ostěním v omítce v ose. Před vchodem do kaple byla umístěna otevřená zaklenutá předsíňka se sedlovou stříškou s kamenným křížem na vrcholu, nesená dvojicí sloupů se zdobenými hlavicemi, přístupná čtyřmi schody. Podélné stěny kaple byly prolomeny dvojicí obdélných, polokruhově zakončených oken se zdobeným ostěním v omítce. Boční stěny presbytáře byly prolomeny po jednom obdélném okně. Vnější stěny kaple byly hladké, doplněné nárožní bosáží na pilířích, kamennou podezdívkou a profilovanou korunní římsou pod střechou. - Po vyhnání německého obyvatelstva po konci 2. světové války přestala být kaple užívána a postupně chátrala. Ještě v roce 1947 udržovala kapli paní Zajícová z Korunní, která měla klíče. V roce 1972 byla kaple na rozkaz místního komunistického předsedy Místního národního výboru Počinka zbořena, ačkoliv byla tehdy ještě v dobrém stavebně - technickém stavu; poškozeny byly tehdy pouze dveře a okna objektu a vnitřní vybavení kaple bylo poničeno a rozkradeno. Během demolice kaple byly z kůru shozeny a zničeny i varhany. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Stráž nad Ohří.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.347273°N, 13.075115°E

Komentáře

Žádné komentáře