14009 kostel sv. Floriána

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2101/1
Kód katastrálního území:
611263
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
27.3.1898 - 27.8.1899
Zbořeno:
2.4.1960
Poloha:
na Faměrově náměstí

Novogotický kostel postavený roku 1898 na místě kaple sv. Floriána, postavené v roce 1718 z nadace rychtáře Urbana Saidy a starosty Jiřího Schwaba (obnovena v letech 1772, 1799 a 1825). - V roce 1864 založili černovičtí manželé František a Marie Weberovi fond pro stavbu nové kaple, do kterého přispěla obec i další dobrodinci. Tento fond byl spravován farou v Komárově. Obec Černovice si zřídila svůj další fond, který byl spravován obcí. Dvojice profesorů z brněnské státní průmyslové školy Dvořák a Welzl vypracovali stavební plány pro výstavbu kaple, ale ty nebyly od úřadů schváleny. Mimo jiné jim bylo vytýkáno, že navržená stavba je v budoucím výhledu na počet místních katolických obyvatel příliš malá a okresní hejtmanství proto dalo návrh, aby stavba byla pojata tak, aby se dala později rozšířit na kostel. To se stalo reálným v roce 1895, kdy neznámý dobrodinec věnoval větší obnos peněz s podmínkou, aby pro stavbu kostela byl neprodleně zvolen výbor. To se také stalo - výbor byl ustanoven 8.9.1896. Poté byla stavba kostela schválena úřady. V listopadu 1897 byla zbořena zchátralá kaple a provedením stavby kostela byl pověřen stavitel Josef Jelínek z Brna pod stavebním dozorem profesora Státní průmyslové školy Germana Wanderleye. Dne 27.3.1898 následovalo položení základního kamene, který byl posvěcen komárovským farářem Janem Roháčkem za účasti velkého zástupu místních obyvatel. V srpnu 1898 byla hrubá stavba dokončena. Dne 21. září 1898 posvětil brněnský biskup František Saleský Bauer v katedrále na Petrově tři nové kostelní zvony - velký k poctě Matky Boží, střední a malý ke cti sv. Antonína Paduánského a sv. Vendelína. Odlila je firma Ad. Hillers Wwe u. Sohn, Brünn. Cenu zvonů uhradili Franz a Maria Weberovi, Matthias a Rosa Weberovi a Martin a Maria Veithovi. Vysvěcení nového kostela proběhlo 27.8.1899 biskupem Františkem Bauerem. - Dne 15.9.1901 byl posvěcen nový postranní oltář, který byl řezbářsky proveden v tyrolském duchu. Byl darem sester Magdaleny a Evy Schwabových z Černovic. V roce 1905 byla v Lomanech zakoupena socha Panny Marie. Ta byla postavena v kostele. K ní vytvořil sochař Galle z Brna jeskyni. Eva Schwabová darovala také tři ocelové zvony jako náhradu za původní zvony odebrané za první světové války. Odlila je firma Manoušek Brno a byly posvěceny prelátem Josefem Pospíšilem. Věžní hodiny byly pořízeny až v roce 1925 nákladem Marie Saidové. V roce 1933 byla provedena generální oprava střechy. - Dne 20.11.1944 byl kostel vážně zasažen leteckou bombou při náletu na Brno. Byl zničen presbytář, část sakristie a poškozeny klenby včetně zdiva v hlavní chrámové lodi. Značně byl také poškozen kůr a varhany. V roce 1946 byla zničená část presbytáře znovu vyzděna v hrubém zdivu až po římsu, rovněž byla vyzděna i sakristie. Nad zničenou částí byl proveden krov s krytinou, klenby dosud provedeny nebyly. Uvedené stavební úpravy provedl stavitel Lorenz z Komárova nákladem 100.000 Kč. Tento náklad byl hrazen z poskytnuté náhrady válečných škod. Další úhrada na stavební úpravy v částce 100.000 Kč byla uvolněna Zemským národním výborem v Brně v roce 1947, avšak byla deponována u bývalého hospodářského úřadu Ústředního národního výboru v Brně jako příspěvek k zamýšlené celkové opravě chrámu, ke které však po únoru 1948 již nedošlo. Počátkem 50. let byl kostel volně přístupný, což zapříčiňovalo jeho časté znečišťování a poškozování. Byl přeřezán řetěz zabezpečující hlavní vchod do kostela a násilně byly vylomeny dveře ke kůru. Kostelní zvony nebyly upevněny a ležely na zahnívajících trámech. V roce 1952 byl podán návrh na zbourání kostela, objevil se i návrh, aby byl kostel využíván jako kravín. V roce 1957 bylo spočítáno, že náklady na opravu kostela by po stálém odkládání dosahovaly částky 1 – 1,2 milionu Kčs, což byla suma, kterou si farnost nemohla dovolit zaplatit. K dispozici bylo jen nejistých 100.000 Kčs deponovaných v roce 1947 jako náhrada za válečné škody a k tomu asi 40 q uhašeného vápna, které bylo od roku 1947 zakopáno za kostelem. Nadějí na obnovu byly bezplatné brigády a dary věřících. Sami katolíci z Černovic ani farnost Komárov nebyli s to celou částku za opravy uhradit. Komárovský farář Karel Šmarda bojoval za záchranu kostela 15 let, ale nemohl sehnat dostatek finančních prostředků. Definitivní souhlas s demolicí kostela byl přes četné protestní dopisy ze stany církve či památkového ústavu vydán dne 1.4.1960 a již 2.4.1960 byl kostel odstřelen pracovníky národního podniku Povltavský průmysl kamene. Ve 12,00 hodin byla odstřelena věž a v 16,00 hodin zbytek kostela. Použitelný stavební materiál z bouračky směl být použit pro podniky socialistického sektoru k výstavbě a terén byl po odklizení sutin upraven a srovnán. Kamenný kříž stojící před kostelem byl převezen do Komárova a umístěn u tamního kostelního vchodu. - Dnes je prostor zničeného kostela parkově upraven a místo připomíná litinový kříž se zlaceným tělem Krista, který byl přenesen ze hřbitova. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Brno.

Zdroj: www.inbrno.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.176001°N, 16.639301°E

Komentáře

Žádné komentáře