14000 kaple sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 239/7
Kód katastrálního území:
633097, 668885
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1894
Zbořeno:
1976
Poloha:
v centru vsi, u hlavní silnice

s věží

Postavena v novogotickém slohu manželi Scheiterovými z č.p. 93, jak dokládal nápis nad portálem. - Jednolodní mešní kaple, s obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem, k jehož jižní stěně přiléhala obdélná sakristie. Sedlová střecha byla pokryta eternitem. K jižní straně lodi byla připojena hranolová věž s polygonálním nástavcem s lucernou a vysokou jehlancovou střechou s makovicí. Hlavní portál se nacházel v západním průčelí. Fasády byly nečleněné, pouze nároží byla zvýrazněna bosáží. Severní stěna lodi byla prolomena třemi a jižní stěna dvěma lomeně zaklenutými okny. Mobiliář pocházel z doby stavby. - Opuková plastika sv. Anny z výklenku triumfálního oblouku kaple byla v roce 1974 přemístěna do ambitů kostela Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích a restaurována ak. sochařem Michaelem Bílkem. - Kaple byla zbořena spolu s obcí v roce 1976 z důvodu postupu těžby Velkolomu Čs. armády Ervěnice, n.p. DVIL Komořany. Nyní zde těží Severní energetická a.s. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Severní energetická, a.s. z Mostu.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.533998°N, 13.512235°E

Komentáře

Žádné komentáře