13999 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 145/4
Kód katastrálního území:
796816
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1720, upravena 1766
Zbořeno:
1975
Poloha:
na V okraji vsi, u zámku

s vysokým sanktusníkem

Velká barokní mešní zámecká kaple, původně z roku 1720, byla upravena v roce 1766 majitelem zboží a zámku Františkem Xaverem Glaserem z Glasersbergu. - Barokní kaple byla jednolodní, obdélná, s půlkruhově zakončeným presbytářem, s jižní sakristií s oratoří v patře; presbytář byl sklenut plackou. Ze střechy vyrůstala sanktusová polygonální vížka. Fasáda byla členěna pilastrovým řádem, okna byla zaklenuta stlačeným obloukem; mírně zvlněné štítové průčelí vrcholilo trojúhelníkovým štítem s volutovými křídly s erbem v trojúhelníkovém tympanonu a s volnými plastikami putti po stranách. Ve středu štítu byla mělká nika. V přízemí štítové strany byl portál s profilovaným ostěním a supraportou. Nad portálem bylo půlkruhové okno. Štítové průčelí bylo členěno pilastry. Loď byla plochostropá s nástropní malbou v zrcadle, na západní straně se nacházela kruchta s malovanou poprsnicí. Stěny lodi byly členěny pilastry s římskými hlavicemi. Presbytář byl sklenut plackou zdobenou nástropní malbou s církevním námětem. Hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie v barokním rámu byl z doby kolem roku 1700. - Zámecký areál i celá ves byly zlikvidovány v roce 1975. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Kaple stála na trojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 145/4) patří obci Bečov, druhý (pozemková parcela č. 1/2) patří městu Most a třetí (pozemková parcela č. 1/1) patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic. - Na katastru vsi byla zřízena Velebudická výsypka Dolu B. Šmeral Čepirohy, n.p. Doly Ležáky Most. Později proběhla její rekultivace.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.468027°N, 13.685141°E

Komentáře

Žádné komentáře