13998 kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 212
Kód katastrálního území:
990256, 930628
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1924
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Pozemek, na němž kaple stála, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. - Do roku 1924 byla v obci dřevěná zvonice; v tomto roce zde byla postavena kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. - První zmínka o vsi Nepřivaz je z roku 1406, kdy patřila hradu Hluboký. Ves byla zcela zbořena v 60. letech 20. století. - Okolí vsi je zarostlé náletovými dřevinami.

Zdroj: Jindřich Machala: Kronika Libavska

WGS84 souřadnice objektu: 49.649625°N, 17.441442°E

Komentáře

  • Kateřina Skalíková napsal 30.01.2009 10:00

    Kronika Libavska, J.Machala: První zmínka o obci je z r.1406, kdy obec patřila hradu Hluboký. Do r.1924 byla ve vsi dřevěná zvonice a tehdy zde byla postavena kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Obec byla srovnána mezi lety 1960 až 1970.

  • Michal Valenčík napsal 31.01.2009 16:47

    Informace doplněny, děkuji.