13986 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 80/131
Kód katastrálního území:
796824
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, barokně přestavěn v 18. století
Zbořeno:
1.4.1974 - 31.7.1975
Poloha:
na J okraji návsi

Původně gotický kostel, přestavěný v barokním slohu. - K obdélné lodi se na východě pojil obdélný, pětiboce zakončený presbytář s obdélnou sakristií na severní straně. K západnímu průčelí přiléhala hranolová věž zakončená elipsovitě prolomenou římsou a cibulovou střechou. Loď osvětlovala obdélná, segmentově zaklenutá okna. V jižní stěně byl prolomen pozdně gotický pravoúhlý portál. Loď a sakristie byly plochostropé, v presbytáři se dochovala gotická žebrová klenba. Hlavní oltář byl barokní z 18. století; vybavení interiéru pocházelo převážně z 1. poloviny 18. století. - Kostel církev prodala dolům smlouvou ze dne 28.6.1972 a o dva roky později byla zrušena jeho památková ochrana. Likvidace kostela byla zahájena dne 1.4.1974 a dokončena dne 31.7.1975. - 19 částí maleb ze židovického kostela je dnes umístěno ve vstupním i hlavním prostoru a na empoře děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Židovické malby byly zjištěny v roce 1965 a o rok později odkryty Restaurátorskou školou Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením profesora Slánského. K demontáži maleb došlo do roku 1973, byly pak deponovány s úmyslem znovu je v celém komplexu rekonstruovat a prezentovat. V té době se však pro tyto účely nenašel vhodný prostor. Restaurátoři Karel Stretti a Vladimír Doležal proto využili svých předchozích zkušeností s transferem nástěnných maleb z kostela v Kopistech, po 12 letech se vrátili k deponovaným malbám z kostela v Židovicích, osadili je na přenosné panely a dnes jsou vystaveny v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Most. - Ves Židovice byla zlikvidována kvůli postupující Velebudické výsypce v letech 1972 - 1975. Dnes je zde zrekultivovaná plocha.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.466587°N, 13.666962°E

Komentáře

Žádné komentáře