13980 kaple Panny Marie Sněžné

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 506/1
Kód katastrálního území:
605352
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1774, rozšířena 1821
Zbořeno:
1964
Poloha:
na návsi

se sanktusníkem

Kaple byla barokní, jednolodní, s pravoúhle ukončeným presbytářem a sakristií na severní straně. Spodní část členil jednoduše okosený sokl. Loď byla přístupná ze západu drobným obdélným portálem s kamenným ostěním bez profilace, v jehož vodorovném překladu s vloženým záklenkem byl vytesán letopočet dokončení stavby. Ze západní stěny byla obdélným vstupem bez ostění přístupná i dřevěná kruchta. Stěny byly členěny a po okraji zvýrazněny štukovou lisénou. Okna lodi byla obdélná, s odsazeným segmentovým záklenkem, zvýrazněná bílou štukovou paspartou. Podobné, avšak menší okénko osvětlovalo i kruchtu. Střecha byla poměrně vysoká, sedlová, prolomená osmibokou sanktusovou věžičkou s cibulovou střechou; ve věžičce byly dva zvony. Lomený západní štít byl zdoben kamennými kuželkami, podkroví bylo osvětleno drobným oválným okénkem. Interiér byl plochostropý, stěny byly zdobené zlidovělou malbou. Oltář a kazatelna byly datovány do doby kolem roku 1700, snad ze staršího předchůdce. Varhany byly snad z doby kolem roku 1860. Z výbavy se dochovaly dvě barokní dřevořezby světců. - Kaple stála na křižovatce u veliké lípy pod rybníčkem. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Blatno.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.509362°N, 13.345138°E

Komentáře

Žádné komentáře